Cullera Laica prepara un «calendari laic»

L’associació Cullera Laica està elaborant un calendari laic, amb efemèrides relacionades amb la llibertat de pensament; per tant, amb el laïcisme, la democràcia, la ciència… En definitiva, un calendari amb allò que ha contribuit a la construcció (o a l’impediment) d’un pensament lliure i crític. El calendari es concreta en la datació de fets astronòmics, descobriments científics, produccions artístiques, naixement de personatges, creació d’entitats, fets històrics, dies commemoratius…, des de l’Edat antiga fins l’actualitat i tant d’àmbit global com local. Cada mes tindrà, a mode d’ introducció, una frase relacionada amb la temàtica del calendari.

A hores d’ara ja es conta amb més d’un centenar d’efemèrides proposades pels socis de Cullera Laica. D’elles, la junta directiva elegirà les que finalment s’inclouran i presentarà el calendari a l’assemblea de socis i a la ciutadania a finals d’any, de cara al 2021, dins del programa cultural «Pensament lliure». Si tens alguna proposta, pots fer-la al correu electrònic de l’associació: correu@culleralaica.org

Cullera, juliol 2020.

Cullera Laica prepara un «calendario laico»

La asociación Cullera Laica está elaborando un calendario laico, con efemérides relacionadas con la libertad de pensamiento; por lo tanto, con el laicismo, la democracia, la ciencia… En definitiva, un calendario con aquello que ha contribuido a la construcción (o al impedimento) de un pensamiento libre y crítico. El calendario se concreta en la datación de hechos astronómicos, descubrimientos científicos, producciones artísticas, nacimiento de personajes, creación de entidades, hechos históricos, días conmemorativos…, desde la Edad antigua hasta la actualidad y tanto de ámbito global como local. Cada mes tendrá, a modo de introducción, una frase relacionada con la temática del calendario.

A día de hoy se cuenta con más de un centenar de efemérides propuestas por los socios de Cullera Laica. De ellas, la junta directiva elegirá las que finalmente se incluirán y presentará el calendario a la asamblea de socios y a la ciudadanía a finales de año, de cara al 2021, dentro del programa cultural «Pensamiento libre». Si tienes alguna propuesta, puedes hacerla al correo electrónico de la asociación: correu@culleralaica.org

Cullera, julio 2020.