Cullera Laica pregunta a l’Ajuntament de Cullera perquè rep de la Regidoria de Festes un tracte incívic i discriminatori

Durant tres anys, l’associació Cullera Laica ha organitzat actes d’interés públic per a les Festes Majors de Cullera, els quals s’han comunicat amb la suficient antelació a la Regidoria de Festes perquè tinguera a bé referir-los en la programació de festes. Així mateix, l’Associació ha enviat a l’Ajuntament les corresponents col·laboracions per al llibre de festes, mostrant-se a més oberta a qualsevol consideració que poguera fer-se des de l’Ajuntament. No obstant això, ni els actes ni les col·laboracions de Cullera Laica no han aparegut mai al llibre de Festes. A més, la Regidoria de Festes no ha tingut mai l’atenció de contestar formalment a les sol·licituds de Cullera Laica, encara que li s’ha demanat expressament que ho fera.

Així doncs, considerant que Cullera Laica està patint un tracte incívic i discriminatori per part de l’Ajuntament de Cullera, el passat 7 de juliol de 2010, l’Associació va lliurar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Cullera un escrit dirigit al Sr. Alcalde sol·licitant que ens comuniquen per escrit per què l’Ajuntament de Cullera no ha referit els actes de l’associació Cullera Laica al llibre de Festes dels anys 2008, 2009, i 2010, ni ha publicat els corresponents articles que l’Associació li ha enviat per al llibre de Festes. Així mateix, també s’ha sol·licitat que ens comuniquen si l’Ajuntament de Cullera pensa referir l’acte que l’associació Cullera Laica organitzarà per a les Festes majors de 2011, i publicar al llibre de Festes el corresponent article.

Cullera Laica, 24 de juliol de 2010.