Cullera Laica pregunta a l’Ajuntament per la denominació de l’antic cementeri civil (Departamento Virgen del Castillo).

Cullera Laica ha preguntat a l’Ajuntament de Cullera sobre la denominació de l’antic cementeri civil, actualment part del “Departamento Virgen del Castillo”. La qüestió es remunta a juliol de 2017, quan l’associació Cullera Laica va adreçar a l’Ajuntament una sol·licitud en la qual es demanava que “l’espai actual del cementeri municipal que constituïa l’antic cementeri civil passe a denominar-se ‘Antic Cementeri Civil’”.

La petició es fonamentava en que eixe espai va ser el cementeri civil de Cullera, és a dir: un lloc on podien ser dignament soterrades les persones rebutjades per l’Església Catòlica, des de lliurepensadors, maçons i fidels d’altres religions, fins xiquets de bolquers de famílies catòliques que havien mort abans de ser batejats. A més, es dóna la circumstància que el terreny on es va construir va ser comprat i donat a l’Ajuntament per la família del lliurepensador Agustí Costa Font, precisament per a la construcció d’un cementeri civil, arran de la seua mort i el seu enterrament en eixe terreny, fora del cementeri de potestat eclesiàstica. Amb el pas dels anys i la vinguda de distints règims polítics, el cementeri civil va anar patint tota una sèrie de canvis (unificació, separació, dilució…), fins acabar denominant-se el lloc que ocupava “Departamento Virgen del Castillo”, denominació que encara perdura.

Cullera Laica entén que eixa denominació constitueix, en primer lloc, un vel a la història del poble; i en segon lloc, una falta de respecte cap a la memòria de les persones que hi van ser soterrades. Amb eixa sensibilitat, que any rere any es constata que també comparteixen les persones que vénen a fer la ruta laica, Cullera Laica, va fer la seua petició.

En no rebre cap resposta, en octubre de 2017 Cullera Laica va sol·licitar la corresponent certificació d’acte presumpte, a fi de conéixer expresament la resolució de l’Ajuntament. En escrit de 31 d’octubre de 2017, el tinent d’alcalde de l’àrea de serveix exteriors, Sr. Salvador Tortajada, comunicà a l’associació que “actualment aquesta Regidoria no disposa de partida pressupostària per poder dur a terme dita sol·licitud. No obstant, la voluntat d’aquesta Regidoria de Cementeri es realitzar aquesta actuació. Per tant es tindrà en compte per a l’exercici pròxim, on s’instal·larà una placa commemorativa entre d’altres o el que aquesta corporació considere oportú per a passar a denominar aquesta part del Cementeri Muncipal “Antic cementeri Civil”.

A hores d’ara, i passats varis exercicis dels pressupostos municipals, no hem constatat cap actuació referent a la nova denominació per l’Ajuntament anunciada. Per tant, el passat mes de novembre Cullera Laica va preguntar a l’Ajuntament per la denominació de l’antic cementeri civil.

Cullera, 12 desembre 2021.

Actualitzat: 17 de desembre de 2021.