Cullera Laica participa en les XIII Jornades d’Estudis de Cullera

Cullera Laica intervindrà en les XIII Jornades d’Estudis de Cullera, organitzades per l’Ajuntament de Cullera, amb una comunicació sobre els deu anys de l’Entitat. No és la primera vegada que l’Entitat col·labora en aquest important event cultural, de fet  participa ininterrompudament des de les tres darreres edicions, amb la presentació d’un llibre sobre els Successos i l’educació laica (2011), la ruta laica de Cullera (2013) i els béns patrimonials culturals de Cullera Laica (2015). Enguany,  exposarem la comunicació “Cullera Laica: 10 anys amb el laïcisme i la llibertat de consciència”, on detallarem temàticament els 10 anys de l’Associació.

Es dóna la circumstància que la comunicació forma part tant de les XIII Jornades d’Estudis de Cullera organitzades per l’Ajuntament, a desenvolupar-se durant el darrer cap de semana de novembre de 2017, com de les activitats del programa cultural “Pensament lliure” organitzades per Cullera Laica, que van començar en octubre i, almenys per al seu primer quadrimestre, s’han programat per al darrer dissabte de cada mes.

La comunicació será el 25 de novembre de 2017, a les 18:10 h, a l’Auditori Municipal de Cullera, amb una durada máxima prevista de 20 min. Entrada lliure.

Cullera, novembre 2017

Cullera Laica participa en les XIII Jornada de Estudios de Cullera

Cullera Laica intervendrá en las XIII Jornadas de Estudios de Cullera, organizadas por el Ayuntamiento de Cullera, con una comunicación sobre los diez años de la Entidad. No es la primera vez que la Entidad colabora en este importante evento cultural, de hecho  participa ininterrumpidamente desde las tres últimas ediciones, con la presentación de un libro sobre los Sucesos y la educación laica (2011), la ruta laica de Cullera (2013) y los bienes patrimoniales culturales de Cullera Laica (2015). Este año, expondremos la comunicación “Cullera Laica: 10 anys amb el laïcisme i la llibertat de consciència”, en la que detallaremos temáticamente los 10 años de la Asociación.

Se da la circunstancia que la comunicación forma parte tanto de las XIII Jornadas de Estudios de Cullera organizadas por el Ayuntamiento, a desarrollarse durante el último finde semana de noviembre de 2017, como de las actividades del programa cultural “Pensament lliure” (“Pensamiento libre”) organizadas por Cullera Laica, que comenzaron en octubre y, al menos para su primer cuatrimestre, se han programado para el último sábado  de cada mes.

La comunicación será el 25 de noviembre de 2017, a les 18:10 h, en el Auditorio Municipal de Cullera, con una duración máxima prevista de 20 min. Entrada lliure.

Cullera, noviembre 2017