Acte de restitució de la placa d’homenatge al mestre Ripoll, a València

cartell

El 21 de desembre de 2017, l’Ajuntament de València procedirà a col·locar una placa commemorativa al mercat de Russafa, que ve a restituir la que va haver entre 1906 i 1940 dedicada al mestre Ripoll, l’última víctima de la Inquisició. La iniciativa té el seu origen en la jornada reivindicativa del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència que va tindre lloc a Torrent en desembre de 2015, arran de la qual va ser presentada a l’Ajuntament de València una sol∙licitud de restitució en nom dels col∙lectius participants, entre ells Cullera Laica.

D’ençà, junt a altres col∙lectius, Cullera Laica s’ha reunit amb els responsables de l’Ajuntament de València, ha participat en la confecció del disseny i en la redacció del text de la placa que ara tornarà a recordar al mestre Ripoll.

Cullera, desembre de 2017

 

Acto de restitución de la placa de homenaje al maestro Ripoll, en Valencia

El 21 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Valencia procederá a colocar una placa conmemorativa en el mercado de Ruzafa, que viene a restituir la que hubo entre 1906 y 1940 dedicada al maestro Ripoll, la última víctima de la Inquisición. La iniciativa tiene su origen en la jornada reivindicativa del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia que tuvo lugar en Torrent en diciembre de 2015, a raíz de la cual fue presentada en el Ayuntamiento de Valencia una solicitud de restitución en nombre de los colectivos participantes, entre ellos Cullera Laica.

Desde entonces, junto con otros colectivos, Cullera Laica se ha reunido con los responsables del Ayuntamiento de Valencia, ha participado en la confección del diseño y en la redacción del texto de la placa que ahora volverá a recordar al maestro Ripoll.

Cullera, diciembre de 2017