Cullera Laica organitza uns “Diàlegs per la laïcitat”

L’associació Cullera Laica ha aprovat la realització d’una activitat denominada “Diàlegs per la laïcitat”. Amb esta activitat l’associació laïcista pretén entaular una sèrie de converses formals amb representants dels col·lectius de Cullera el quefer dels quals tinga alguna relació amb la laïcitat, com les associacions de mares i pares d’alumnes o els partits polítics locals. Cullera Laica convidarà a estos col·lectius a participar en els Diàlegs, a fi d’intercanviar impressions i transmetre els valors de la laïcitat i la llibertat de consciència, especialment referits en l’àmbit d’actuació de cada col·lectiu.
A falta de comunicar la iniciativa i concretar els detalls amb els col·lectius que vulguen participar, els Diàlegs per la laïcitat començarien en la Primavera de 2018.  
Cullera, 25 de gener de 2018.
Cullera laica organiza unos “Diálogos por la laicidad”

La asociación Cullera Laica ha aprobado la realización de una actividad denominada “Diálogos por la laicidad”. Con esta actividad la asociación laicista pretende entablar una serie de conversaciones formales con representantes de los colectivos de Cullera cuyo quehacer tenga alguna relación con la laicidad, como las asociaciones de madres y padres de alumnos o los partidos políticos locales. Cullera Laica invitará a estos colectivos a participar en los Diálogos, a fin de intercambiar impresiones y transmitir los valores de la laicidad y la libertad de conciencia, especialmente referidos en el ámbito de actuación de cada colectivo.

A falta de comunicar la iniciativa y concretar los detalles con los colectivos que quieran participar, los Diálogos por la laicidad comenzarían en la Primavera de 2018.

Cullera, 25 de enero de 2018.