Cullera Laica llança dos programes d’activitats culturals

L’associació Cullera Laica ha aprovat la realització de dos programes d’activitats culturals, un per al foment del pensament lliure i l’altre per al millorament humà. L’activitat inaugural del primer programa serà una conferència sobre la llibertat de consciència, impartida per Miguel Ángel López Muñoz (Ciudad Real), profesor de filosofia, programada per al dissabte 28 d’octubre a la seu de Cullera Laica. Li seguirán altres activitats, com la projecció d’un documental d’investigació, un viatge al museu de l’heretgia i una conferència sobre bioètica, els detalls de les quals es comunicaran més endavant.

El segon programa és una continuació del que ja es va dur a terme durant el curs passat en col·laboració amb altres entitats. Este programa aborda espais d’interés general, des del genoma, l’eugenèsia i el desenvolupament de la intel·ligència, fins l’equilibri emocional, la salut i la identitat personal. Inclou classes, conferències, un cinefórum i un taller de deliberació, a realizar en diferents llocs fins gener de 2018. La primera activitat són tres classes magistrals sobre Mindfulness impartides per Francisco Pavia Solanes, Vicepresident de l’Associació per a la Investigació de l’Antropología i Ciències, programades per als dies 20, 22 i 25 de setembre a la Casa de la Cultura de Cullera.

Cullera, 15 de setembre de 2017

Cullera Laica lanza dos programas de actividades culturales

La asociación Cullera Laica ha aprobado la realización de dos programas de actividades culturales, uno para el fomento del pensamiento libre y el otro para el mejoramiento humano. La actividad inaugural del primer programa será una conferencia sobre la libertad de conciencia, impartida por Miguel Ángel López Muñoz (Ciudad Real), profesor de filosofía, programada para el sábado 28 de octubre en la sede de Cullera Laica. Le seguirán otras actividades, como la proyección de un documental de investigación, un viaje al museo de la herejía o una conferencia sobre bioética, los detalles de las cuales se comunicarán más adelante.

El segundo programa es una continuación del que ya se llevó a cabo durante el curso pasado en colaboración con otras entidades. Este programa aborda espacios de interés general, desde el genoma, la eugenesia y el desarrollo de la inteligencia, hasta el equilibrio emocional, la salud y la identidad personal. Incluye clases, conferencias, un cinefórum y un taller de deliberación, a realizar en diferentes sitios hasta enero de 2018. La primera actividad son tres clases magistrales sobre Mindfulness impartidas por Francisco Pavía Solanes, Vicepresidente de la Asociación para la Investigación de la ‘Antropología y Ciencias, programadas para los días 20, 22 y 25 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cullera.

Cullera, 15 de septiembre de 2017