Cullera Laica insta a l’Ajuntament a esbrinar si a Cullera han hagut immatriculacions per part de l’Església Catòlica

El passat mes d’octubre l’Ajuntament de Cullera informava a l’associació Cullera Laica que l’Ajuntament no tenia constància d’immatriculacions (primeres inscripcions de finques registrals en el Registre de la Propietat) per part de l’Església Catòlica de béns municipals en virtut de la Llei que atorgava a esta entitat la potestat de registrar al seu nom béns que no estigueren registrats a nom de ningú.

La resposta venia després que l’entitat laïcista fera la corresponent pregunta el passat mes de juliol, i en no rebre cap resposta formal, la reiterara el passat mes d’octubre.

Encara que la resposta s’ajusta al que va preguntar Cullera Laica, l’Associació entén que l’Ajuntament de Cullera no pot conformar-se en no tindre constància de cap immatriculació, especialment quan en l’esmentada resposta de la Regidoria de Patrimoni s’adjuntaven documents rellevants que fan pensar que almenys alguns immobles del municipi van poder ser immatriculats per l’Església Catòlica durant les darreres legislatures.

Tal com fa saber Cullera Laica en la seua instància, en línia amb la seua consideració estan fets com que recentment s’haja publicat a Navarra una guia sobre immatriculacions, amb orientacions als Ajuntaments per a recuperar el patrimoni immatriculat; que s’haja creat una xarxa de càrrecs públics de diverses comunitats autònomes a fi de recuperar els béns; o que l’Ajuntament d’Alacant haja aprovat la creació d’una comissió per a revisar els títols de propietat de l’Església Catòlica al municipi.

Però Cullera Laica remarca que no pretén que es procedisca contra cap títol de propietat que siga just, sinó que es recupere per al ple domini públic aquells béns immobles que puguen haver sigut indegudament immatriculats, per exemple perquè siguen d’origen comunal o municipal.

Per tant, Cullera Laica ha instat a l’Ajuntament que mitjançant moció plenària aprovada en el ple, sol·licite notes simples o certificats registrals de tots els possibles béns immatriculats a Cullera a tenor de l’article 206 de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari per l’Arquebisbat de València, cabildo o parròquies; que clarificada la situació registral, es comprove amb la documentació municipal i amb els informes pertinents quins béns podrien haver sigut injustament immatriculats; i que amb eixes dades i en cas d’haver immobles del municipi afectats per una immatriculació irregular, que es reclame la propietat administrativa o judicialment.

 Cullera, desembre de 2018