Cullera Laica inicia el segon cicle (2018/2019) del programa cultural Pensament lliure

L’associació Cullera Laica inicia el segon cicle del programa cultural “Pensament lliure”, que tindrà lloc entre octubre de 2018 i maig de 2019, amb una activitat cada mes. Això, a banda d’altres actes que també  puga organitzar l’entitat. L’activitat inaugural del present segon cicle del programa cultural serà divendres 26 d’octubre, versarà sobre el cristianisme originari, i serà impartida per Antonio Piñero, catedràtic emèrit de filologia grega de la Universitat Complutense de Madrid, especialitzat en llengua i literatura del cristianisme primitiu. Li seguiran altres activitats, com la projecció d’un documental d’investigació, divendres 23 de novembre, i una visita  a la València republicana, dissabte 29 de desembre, els detalls de les quals es comunicaran més endavant.

Cullera, 26 de setembre de 2018.

 

Cullera Laica inicia el segundo ciclo (2018/2019) del programa cultural Pensamiento libre

La asociación Cullera Laica inicia el segundo ciclo del programa cultural “Pensament lliure” (Pensamiento libre), que tendrá lugar entre octubre de 2018 y mayo de 2019, con una actividad cada mes. Eso al margen de otros actos que también pueda organizar la entidad. La actividad inaugural de este segundo ciclo del programa cultural será viernes 26 de octubre, versará sobre el cristianismo originario y será impartida per Antonio Piñero, catedrático emérito de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Le seguirán otras actividades, como la proyección de un documental de investigación, viernes 23 de noviembre, y una visita a la Valencia republicana, sábado 29 de diciembre, los detalles de las cuales se comunicarán más adelante.

Cullera, 26 de septiembre de 2018.