Cullera Laica felicita al senador Carles Mulet

El senador Carles Mulet

La Junta directiva de l’associació Cullera Laica, en la seua reunió celebrada dissabte 17 de juny passat, va aprovar felicitar al senador territorial de Compromís, Carles Mulet Garcia, per la tasca que duu a terme al senat espanyol per a garantir i reivindicar l’aconfessionalitat constitucional de l’Estat espanyol i les seues institucions.

Entre les moltes iniciatives que ha mamprés per exigir l’aconfessionalitat, va presentar recentment dues preguntes escrites dirigides al Govern Central, en les quals es demanava explicació pel fenomen de les immatriculacions practicada per l’Església catòlica en els últims anys, que segons alguna font li haguera permès inscriure al seu nom de manera més que estranya més de 4500 immobles en tot el territori de l’Estat, algunes immatriculacions tan sonades com la Mesquita de Còrdova, amb una despesa de sol 30 euros.

Igualment s’aprovà manifestar-li l’agraïment i l’oferiment de Cullera Laica per a qualsevol assumpte que considere.

Cullera, 21 de juny de 2017

P.S: Més informació

 

Cullera Laica felicita al senador Carles Mulet

La Junta directiva de la asociación Cullera Laica, en su reunión celebrada el sábado 17 de junio pasado, aprobó felicitar al senador territorial de Compromís, Carles Mulet Garcia, por la tarea que lleva a término en el senado español para garantizar y reivindicar la aconfesionalidad constitucional del Estado español i les sus instituciones.

Entre las muchas iniciativas que ha emprendido para exigir la aconfesionalidad, ha presentado recientemente dos preguntas escritas dirigidas al Gobierno Central, en las que pedía explicación por el fenómeno de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia católica en los últimos años, que según alguna fuente le habría permitido inscribirse a su nombre de manera más que extraña más de 4500 inmuebles en todo el territorio del Estado, algunas inmatriculaciones tan sonadas como la Mezquita de Córdoba, con un gasto de solo 30 euros.

Igualmente se aprobó manifestarle el agradecimiento y el ofrecimiento de Cullera Laica para cualquier asunto que considere.

Cullera, 21 de junio de 2017

P.D.: Más información