Cullera Laica envia 350 postals de l’Escolaica al Congrés dels Diputats

Cullera Laica ha enviat a cada diputat i diputada de les Corts Generals d’Espanya una postal de l’Escolaica històrica. L’edició de la postal, feta ex professo, i el seu enviament, coincidix amb la votació parlamentària del projecte de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, prevista per al proper dia 10 d’octubre. En l’anvers de la postal hi ha una imatge antiga de l’Escolaica, i en el revers, la definició de l’escola que es troba en els seus documents fundacionals: una escuela «ajena completamente a todo espíritu e interés de comunión religiosa, filosófica y política». La postal, dirigida nominalment a cada diputat i diputada, diu: “Distinguido/a señor/a: Le remitimos esta postal de l’Escolaica histórica de Cullera para que tenga a bien estimar la libertad de pensamiento del alumnado en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Cordialmente, Cullera Laica”.

Cullera Laica, 8 d’octubre de 2013.

 

Cullera Laica envía 350 postales de l’Escolaica al Congreso de los Diputados

Cullera Laica ha enviado a cada diputado y diputada de los Cortes Generales de España una postal de l’Escolaica histórica. La edición de la postal, hecha ex profeso, y su envío, coincide con la votación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, prevista para el próximo día 10 de octubre. En el anverso de la postal hay una imagen antigua de l’Escolaica, y en el reverso, la definición de la escuela que es encuentra en sus documentos fundacionales: una escuela «ajena completamente a todo espíritu e interés de comunión religiosa, filosófica y política». La postal, dirigida nominalmente a cada diputado y diputada, dice: “Distinguido/a señor/a: Le remitimos esta postal de l’Escolaica histórica de Cullera para que tenga a bien estimar la libertad de pensamiento del alumnado en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Cordialmente, Cullera Laica”.

Cullera Laica, 8 de octubre de 2013.