Cullera Laica en les xarxes socials d’internet

A iniciativa dels membres més joves de l’Associació, Cullera Laica s’ha registrat en les dues xarxes socials d’internet més importants a l’Estat espanyol pel nombre d’usuaris: Facebook i Tuenti.
Les xarxes socials d’internet són entorns de comunicació entre les persones i entitats en elles registrades. L’accés a l’entorn de cada usuari permet conéixer ràpidament quins són els seus contactes i les novetats que ocorren en el seu cercle. Més enllà del seu ús d’amistançament, les xarxes socials són cada vegada més utilitzades per especialistes, grups de treball, científics, artistes, mitjans de comunicació, entitats, etc. Així, formant part d’aquestes xarxes socials, Cullera Laica s’obri a totes les entitats i persones, de Cullera i de tot el món, que vullguen formar part de la seua xarxa i estar en  contacte amb l’Associació.
Les xarxes socials de Cullera Laica seran administrades pels membres més joves de l’Associació, que amb el seu bon criteri acceptaran i convidaran a formar part de les mateixes als usuaris que es presenten, sense que això supose per si cap relació formal entre l’Associació i els contactes establerts.
El nostre nom, tant en facebook com en tuenti és “Cullera Laica”. Si voleu registrar-se i formar part de les xarxes socials de Cullera Laica cal entrar en la pàgina d’inici de facebook ( www.facebook.com ) i/o tuenti ( www.tuenti.com ), omplir la fitxa de registrament, i enviar-nos la corresponent petició d’amistat.
Cullera Laica, gener 2009.