Cullera Laica demana que el CEIP San Antonio del Mar de Cullera passe a denominar-se “Raval de la Mar”

L’associació Cullera Laica ha sol·licitat formalment al Consell Escolar del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “San Antonio del Mar” de Cullera que el centre passe a denominar-se oficialment “Raval de la Mar”. La petició de Cullera Laica es fonamenta en el principi constitucional d’aconfessionalitat de l’Estat, en que “Raval de la Mar” era com es coneixia antigament el barri on s’ubica el col·legi, i en que el nom actual data de l’època franquista, per tant susceptible de revisió democràtica. Entre els testimonis que fan referència al “Raval de la Mar“, en la solicitud s’al·ludeixen textos relacionats amb “La Davallada” (“La Baixà”) recollits pel cronista Giner, notícies  en periòdics, documents oficials, programes de festes de l’Ajuntament, poemes i, inclús, el nom de la primera falla de Cullera.  

Així mateix, en el seu escrit, l’Associació considera que el nom “Raval de la Mar” permet la recuperació del patrimoni cultural i lingüístic de Cullera, l’adequació de les denominacions dels llocs públics a l’actual democràcia, i el respecte a totes les creences.

Cullera, 9 de novembre de 2019.

Cullera Laica pide que el CEIP San Antonio del Mar de Cullera pase a denominarse “Raval de la Mar” (Arrabal del Mar)

La asociación Cullera Laica ha solicitado formalmente al Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Antonio del Mar” de Cullera que el centro pase a denominarse oficialmente “Raval de la Mar” (Arrabal del Mar). La petición de Cullera Laica se fundamenta en el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, en que “Raval de la Mar” era como es conocía antiguamente el barrio donde se ubica el colegio, y en que el nombre actual data de la época franquista, por tanto susceptible de revisión democrática. Entre los testimonios que hacen referencia al “Raval de la Mar”, en la solicitud se aluden textos relacionados con “La Davallada” (“La Baixà”) recogidos por el cronista Giner, noticias en periódicos, documentos oficiales, programas de fiestas del Ayuntamiento, poemas e, incluso, el nombre de la primera falla de Cullera.  

Asimismo, en su escrito, la Asociación considera que el nombre “Raval de la Mar” permite la recuperación del patrimonio cultural i lingüístico de Cullera, la adecuación de las denominaciones de los lugares públicos a la actual democracia, i el respeto a todas las creencias.

Cullera, 9 de noviembre de 2019.