Cullera Laica comptarà amb un exemplar original del primer mapa imprés del Regne de València, de 1584.

Un veí de Cullera ha adquirit i ha cedit a Cullera Laica un exemplar original de la primera edició del primer mapa imprés del Regne de València, de l’any 1584. El mapa prové del Theatrum Orbis Terrarum d’Abraham Ortelius, considerat com el primer Atles modern del món; en concret, de l’Additamentum d’eixe any, un suplement amb els nous mapes que es van imprimir per a complementar l’atles ja editat. La làmina medix 53 x 42 cm., està impresa a dues cares, una amb el mapa i l’altra amb una descripció en llatí, i es troba en excel∙lent estat de conservació.

El mapa, junt a altres valuoses peces, podrà vore’s en l’exposició de béns patrimonials culturals que Cullera Laica està preparant per a les properes Festes Majors.

Cullera Laica, 5 de març de 2014.