Cullera Laica celebra un acte en memòria d’Amelia Jover

El passat 13 de març, l’associació Cullera Laica va realitzar un acte en memòria d’Amèlia Jover Velasco (Cullera 1910-París 1997), una de les dones de Cullera que més han lluitat per la igualtat entre hòmens i dones. L’acte, que va ser programat amb motiu del Dia de la Dona, havia d’haver-se realitzat en la Penyeta del Moro de Cullera, al mig de la mar; lloc on Amèlia Jover anava a nadar de jove els diumenges i lloc on la seua família va escampar les seues cendres quan va morir. Desafortunadament, a causa de les inclemències meteorològiques i a l’onatge, l’Associació es va veure forçada a realitzar l’acte una setmana més tard i a les penyes de l’Escollera.
L’acte va ser obert pel president de l’Associació, Joan Baptista Malonda, amb algunes referències a la comunicació de l’historiador Rafael Maestre sobre Amèlia Jover, publicada per la Regidoria de Cultura en el llibre de les V Jornades d’Estudis de Cullera. A continuació, es va llegir entre diversos membres de l’associació un poema de Sara Berenguer dedicat a Amèlia Jover (Elegia). Finalment, al so d’El cant dels ocells, interpretat per l’oboista i professora del Conservatori de València Carolina Blasco, es van tirar al mar uns quants manolls de pètals de rosa. Amb la sublim vivència de les notes finals de la peça i la imatge dels pètals disgregant-se en la mar va concloure l’emotiu acte…
Amèlia Jover, dona rebel i valenta, va pertànyer, entre d’altres organitzacions, a un grup naturista, al Sindicat de Gastronomia de la CNT i a les Joventuts Llibertàries, de les què va arribar en 1938 a ser Secretària General del Comité Regional. En una època molt poc favorable per al reconeixement dels mèrits de les dones va aconseguir el respecte dels seus companys. Després del triomf de les tropes sublevades del General Franco sobre la II República Espanyola, va ser detinguda en el port d’Alacant i empresonada.

Com estava embarassada va ser traslladada a l’Hospital Provincial, on va donar a llum a la seua filla en captivitat. Amb l’ajuda de membres de la seua organització va aconseguir donar-se a la fuga. Arriba a França, però allí va ser conduïda al camp de concentració d’Argeles i després al de Bram. Finalment aconseguix partir cap a Tunis, on es reunix amb el seu company i on treballa en el camp i ensenya a llegir a les criatures sense escola. En 1962 es trasllada a París, on va continuar defenent els seus ideals llibertaris. Coneguda en l’extraradi parisenc com “la dama espanyola”, va ajudar i va donar de menjar a les persones necessitades. Diverses publicacions, tant d’àmbit nacional com internacional arrepleguen i reconeixen la figura d’Amèlia Jover.

L’acte de Cullera Laica, que coincidix amb l’any del centenari del naixement d’Amèlia Jover, ha motivat a algunes organitzacions d’àmbit regional i estatal a organitzar un gran acte d’homenatge a la dona llibertària de Cullera.

Cullera Laica, 15 de març de 2010.

_______________________________________________________________

Cullera Laica celebra un acto en memoria de Amelia Jover

El pasado 13 de marzo, la asociación Cullera Laica realizó un acto en memoria de Amelia Jover Velasco (Cullera 1910-París 1997), una de las mujeres de Cullera que más han luchado por la igualdad entre hombres y mujeres. El acto, que fue programado con motivo del Día de la Mujer , debía haberse realizado en la Penyeta del Moro de Cullera, en medio del mar; lugar donde Amelia Jover iba a nadar de joven los domingos y lugar donde su familia escampó sus cenizas cuando murió. Desafortunadamente, a causa de las inclemencias meteorológicas y al oleaje, la Asociación se vio forzada a realizar el acto una semana más tarde y en las peñas de la Escollera.
El acto fue abierto por el presidente de la Asociación, Joan Baptista Malonda, con algunas referencias a la comunicación del historiador Rafael Maestre sobre Amelia Jover, publicada por la Regidoría de Cultura en el libro de las V Jornadas de Estudios de Cullera. A continuación, se leyó entre varios miembros de la asociación un poema de Sara Berenguer dedicado a Amelia Jover (Elegía). Finalmente, al son de El cant dels ocells (El canto de los pájaros), interpretado por la oboísta y profesora del Conservatorio de Valencia Carolina Blasco, se tiraron al mar algunos manojos de pétalos de rosa. Con la sublime vivencia de las notas finales de la pieza y la imagen de los pétalos disgregándose en el mar concluyó el emotivo acto…
Amelia Jover, mujer rebelde y valiente, perteneció, entre otras organizaciones, a un grupo naturista, al Sindicato de Gastronomía de la CNT y a las Juventudes Libertarias, de las qué llegó en 1938 a ser Secretaria General del Comité Regional. En una época muy poco favorable para el reconocimiento de los méritos de las mujeres consiguió el respeto de sus compañeros. Después del triunfo de las tropas sublevadas del General Franco sobre la II República Española, fue detenida en el puerto de Alicante y encarcelada. Como estaba embarazada fue trasladada al Hospital Provincial, donde dio a luz a su hija en cautividad. Con la ayuda de miembros de su organización consiguió darse a la fuga. Llega a Francia, pero allí fue conducida al campo de concentración de Argeles y después al de Bram. Finalmente consigue partir hacia Tunez, donde se reúne con su compañero y donde trabaja en el campo y enseña a leer a las criaturas sin escuela. En 1962 se traslada en París, donde continuó defendiendo sus ideales libertarios. Conocida en el extraradio parisiense como “la dama española”, ayudó y dio de comer a las personas necesitadas. Varias publicaciones, tanto de ámbito nacional como internacional recogen y reconocen la figura de Amelia Jover.

El acto de Cullera Laica, que coincide con el año del centenario del nacimiento de Amelia Jover, ha motivado a algunas organizaciones de ámbito regional y estatal a organizar un gran acto de homenaje a la mujer libertaria de Cullera.

Cullera Laica, 15 de marzo de 2010.