Cullera Laica: Assemblea General

El passat 27 de setembre, l’associació Cullera Laica va celebrar la seua segona Assemblea General de l’any en curs. En l’Assemblea es prengueren un munt d’acords, com els relatius a les actuacions a seguir amb els assumptes pendents amb l’Ajuntament i altres entitats (procés per a la declaració del mausoleu d’Agustí Costa Font com a “Bé de Rellevància Local”, visita al Dipòsit de Llibres de la Casa de la Cultura, peticions sobre el reconeixement institucional de la figura d’Agustí Olivert Arlandis i a l’ús de la casa que el filantrop va llegar al municipi de Cullera), l’adquisició del retrat de Rafael Arizo Aparici (el primer director de l’Escolaica) pintat per José Mongrell per un grup de socis i directius per a posar-lo a disposició de l’Entitat, la modificació dels estatus de Cullera Laica per a regular el destí últim dels béns patrimonials culturals de l’Associació, els propers actes a organitzar per l’Entitat, i l’enviament als partits polítics d’àmbit local de les propostes de Cullera Laica perquè l’Ajuntament de Cullera siga aconfessional.

Del desenvolupament d’estos acords, que marcaran la vida de l’Associació en els propers mesos, es donarà compte en la pàgina web de Cullera Laica, els comunicats de premsa i les xarxes socials d’Internet.

Cullera Laica, 5 d’octubre de 2014

(Publicat en web: 14 d’octubre)