Cullera Laica: Assemblea General d’hivern

El passat 28 de desembre l’associació Cullera Laica va celebrar l’assemblea ordinària d’hivern. A més dels punts protocolaris (lectura d’acta, memòria d’activitats, balanç econòmic, etc.), en l’assemblea es va informar sobre algues qüestions, com l’interés suscitat en València per (E)mancipa-Ment (la mostra museística permanent de Cullera Laica sobre la història de les creences i l’alliberament de l’enteniment), o la idea sorgida de l’encontre del dia 14 a Cullera amb representats de València Laica i de l’Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL) de crear una federació valenciana d’entitats laïcistes, atees i lliurepensadores. Així mateix, es van aprovar algunes propostes, de les quals destaquem:

1) Remetre una carta d’agraïment a la família Olivert per la donació a Cullera Laica del pergamí de nomenament a títol pòstum d’Agustí Olivert Arlandis per l’Ajuntament de Cullera com a Fill Predilecte de la Ciutat.

2) Establir els criteris per a la cessió a altres entitats de béns patrimonials culturals propietat de l’associació Cullera Laica.

3) Seguir organitzant un encontre amb altres entitats afins amb motiu de la reivindicació del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència (9 de desembre), amb possible organització d’una sessió de debat.

4) Remetre als socis la propota del calendari laic, perquè puguen participar en la seua elaboració, amb la idea de presentar-lo públicament a finals de 2020.

5) Promoure una taula redona amb persones de diferents creences: atees, religioses i agnòstiques.

6) Renovar alguns càrrecs de la Junta directiva.

Cullera, gener 2020.