Cullera Laica amb València Laica

Cullera Laica es congratula de la formació organitzada de Valencia Laica, amb la qual mantindrà permanentment contactes, a l’acte del passat 16 d’octubre a la ciutat de València i vol donar a conèixer els aspectes més notables del citat esdeveniment en la present nota de premsa redactada per membres de València Laica.

Aquesta notícia és una mostra més de l’expansió i importància del laïcisme a la societat, fet que comporta un enriquiment i millora de la democràcia.

Cullera Laica, Octubre, 2012

VALÈNCIA LAICA – (EUROPA LAICA)

Amb l’actual avanç d’integrismes religiosos en tot el món, s’estan corrent enormes riscos per a la llibertat d’expressió i els drets cívics, situació que, a Espanya, lideren una part important del clero catòlic i alguns polítics molt afins.

L’església catòlica espanyola rep de l’Estat, anualment, més de 11.000 milions d’euros i a pesar de l’actual crisi econòmica, no ha patit cap tipus de retalls.

El 16 d’octubre més de 150 persones van assistir al Centre Social i Cultural del Micalet de València a la conferència-tertúlia organitzada per València Laica – Europa Laica, presentada i moderada per Cristina Escrivá i Raquel Ortiz i que va impartir el president d’Europa Laica: Francisco Delgado. Amb el títol “Privilegis simbòlics, polítics, jurídics, econòmics, tributaris i en matèria d’ensenyança de l’església catòlica en l’Espanya actual”, el conferenciant va afirmar que la religió “catòlica apostòlica i romana” ha estat durant segles la de l’Estat, que prohibia qualsevol altra religió i que anul·lava la llibertat de consciència i el dret a expressar qualsevol altra convicció, ja fora religiosa o no religiosa. Afegint, a continuació, que encara que ara es pot expressar qualsevol ideologia o convicció, ens enfrontem, des del punt jurídic simbòlic i polític, a una interpretació dels Drets Humans deformadora dels mateixos, com a conseqüència d’algunes contradiccions i ambigüitats que apareixen en la Constitució de 1978 que, junt amb els Acords amb la Santa Seu de 1979 i amb el desenvolupament de “drets limitats” a través de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa de 1980, anul·len qualsevol consideració positiva de la llibertat de consciència, generant privilegis -de qualsevol tipus- cap a les corporacions religioses, en especial per a l’església catòlica.

Es van analitzar els privilegis econòmics de què gaudix l’església catòlica, que rep anualment més 11.000 milions d’euros de l’Estat, a través de múltiples conceptes i exempcions d’impostos i que en l’actual crisi econòmica no ha patit cap tipus de retalls.

Es va analitzar que inclús més enllà dels retalls, en el pla de les idees, les propostes que el PP fa per a l’ensenyament comporta enormes riscos de segregació i una major evangelització i privatització del Sistema. Per això Europa Laica i més de 100 organitzacions de tot l’Estat han iniciat una Campanya per una Escola Pública i Laica: Religió fora de l’Escola que es tractarà de portar a tots els centres escolars. Es va constatar els enormes riscos que per a la llibertat d’expressió i els drets cívics té un avanç de l’integrisme religiós de qualsevol signe i que a Espanya estava liderat per un grapat molt important de grups fonamentalistes catòlics abrigats pels bisbes, amb la complicitat de molts polítics, alguns amb alta responsabilitat en el Parlament, el Consell de Ministres i multitud d’institucions locals i territorials. Es va acabar la conferència reclamant la necessitat d’una llei de Llibertat de Consciència, el text de la qual Europa Laica va presentar als grups polítics en el Parlament fa més de tres anys i que figura en la web: www.laïcisme.org

Esta reunió ha significat un renovat impuls per als laïcistes a València, amb la intenció de  consolidar el Grup de València Laica, que a mitjan de novembre pròxim convocarà a una reunió específica de treball a socis i simpatitzants.