Cullera Laica: 10 anys amb el laïcisme i la llibertat de consciència (VII i últim): valoració i futur

El present article és el seté d’una sèrie especial on fem un breu recorregut temàtic pels 10 anys de vida de Cullera Laica. La sèrie segueix, dalt o baix, l’exposició que amb motiu del 10é aniversari de Cullera Laica es va inaugurar el 22 d’abril dins de les passades Festes Majors, a la seu de Cullera Laica. El primer article estava dedicat a la finalitat de l’Entitat; el segon, a les iniciatives plantejades; el tercer, als actes realitzats; el quart, a les publicacions i audiovisuals realitzats; el cinquè, al patrimoni cultural de l’Entitat; el sisè, a l’impacte en la premsa, el premi rebut i el símbol representatiu. En este, l’últim, volem fer una valoració general i una mirada cap al futur.

Valoració
La valoració dels 10 anys de l’Associació que fa la Junta directiva de Cullera Laica és tant positiva com negativa. És positiva per la finalitat de l’Entitat, per les iniciatives que hem plantejat, pels actes que hem realitzat, per les publicacions que hem llançat, pels béns patrimonials aconseguits, pel ressò mediàtic tingut, pel premi, pel símbol… Una persona, gens sospitosa de tindre plantejaments molt laïcistes, va dir: “si Cullera Laica no existira, hi hauria que inventar-la”. I com eixa, ens han arribat altres declaracions, verbals i escrites, que ens fan sentir satisfets pel treball desenvolupat.
En canvi, la valoració que fa la Junta directiva és negativa en els resultats obtinguts. De totes les iniciatives plantejades, pràcticament només s’ha aconseguit una: la dels acolliments civils. I reiterem al regidor Hugo Font la presentació de la proposta al Ple municipal i a tots els regidors i grups polítics municipals la seua aprovació unánime. I cert és que Cullera Laica ha deixat de ser considerada “entitat non grata” per l’Ajuntament de Cullera, i ara se’ns tracta amb normalitat institucional. Però les coses costen molt, massa, en temps i en treball, per a no aconseguir ni que es complisquen acords plenaris, o obtindre, en el millor dels casos, contestacions ambigües i gens convincents. I de laïcitat o aconfessionalitat per part de l’Ajuntament, no res, o ben poc.

Futur

Bo seria que Cullera Laica desapareguera demà mateix, perquè la laïcitat, la cultura laica i els valors laics foren una realitat al nostre entorn. Mentres no siga així, seguirem treballant per aconseguir-ho.
Les properes activitats programades de Cullera Laica són:

• 21-12-2017: Restitució de la placa en memòria del mestre Ripoll, a la plaça del Mercat de Russafa de València (una iniciativa de Cullera Laica i altres entitats aprovada per l’Ajuntament de València).
• 30 -12-2017: Viatge al museu de l’heretgia, a l’Orxa (El Comtat).
• 27-01-2018: Ética al principio y al final de la vida, conferència impartida per Javier García-Conde Brú, Catedràtic de medicina.

A més llarg termini està la implementació de les iniciatives ja aprovades per la Junta directiva o per l’Assemblea General. A saber:

• La celebració d’uns “Diàlegs per la laïcitat”, amb altres col·lectius de Cullera.
• Una exposició cultural sobre l’antic cementeri civil.
• Un concert de música laica.
• La publicació d’un glosari laic.
• La publicació d’un llibre, racionalista i científic, sobre La Moreneta.
• L’establiment a Cullera d’una Casa-museu del lliure pensament.

Amb la suma de totes les persones que comparteixen els valors laics, tot serà més fàcil i millor.
Que tingueu bones festes i millor any nou.

Cullera, desembre 2017