Cullera Laica: 10 anys amb el laïcisme i la llibertat de consciència (VI): premsa, premi i símbol

El present article és el sisé d’una sèrie especial on fem un breu recorregut temàtic pels 10 anys de vida de Cullera Laica. La sèrie segueix, dalt o baix, l’exposició que amb motiu del 10é aniversari de Cullera Laica es va inaugurar el 22 d’abril dins de les passades Festes Majors, a la seu de Cullera Laica. El primer article estava dedicat a la finalitat de l’Entitat; el segon, a les iniciatives plantejades; el tercer, als actes realitzats; el quart, a les publicacions i audiovisuals realitzats, el cinquè al patrimoni cultural de l’Entitat, i aquest sisè a l’impacte que Cullera Laica ha tingut en la premsa, el premi rebut i el símbol que ens representa.

Premsa

Des de la seua fundació, Cullera Laica ha sigut notícia en un centenar d’ocasions distintes i en més d’una vintena de mitjans de comunicació distints (escrits, radiofònics, televisius i digitals), arran de comunicats de l’Associació, declaracions dels seues responsables, entrevistes als presidents, reportatges, etc. Almenys, que sapiguem, Cullera Laica ha sigut notícia en Cadena ser, Canal Parlamento, Cullera TV, Diari la veu, El periòdic, El seis doble, El Temps, Informació de la Ribera, laicismo.org, La marea, Las Provincias, Levante, L’Expressió, Quinze dies, Ràdio Cullera, Ribera express, Ribera notícies, Salva la veu del poble, Sintonía laica, Tele Cullera i Tot Cullera. I en no poques ocasions les iniciatives de Cullera Laica han sigut portada en la premsa escrita. Això a banda de les publicacions de la pròpia Associació fetes en la seua web (www.culleralaica.org) i en els seus comptes de Twitter i Facebook.

Premi

En suport de la seua llavor, en febrer de 2010, Cullera Laica rebia una important distinció: el premi Laicidad, “en reconocimiento a su esfuerzo por llevar las ideas laicas a la acción local”, atorgat per la lògia “Blasco Ibáñez” dintre dels premis “Libertad, Igualdad, Fraternidad, Laicidad” que l’Entitat va instaurar el citat any i lliura bianualment. La placa acreditativa del premi va ser atorgada en un acte públic celebrat als Salons de l’Hotel Olympia, a Alboraia-València. En edicions posteriors van ser distingits en el mateix apartat l’associació Europa Laica (2012), l’Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (2014) i l’Ajuntament de València, en la figura del seu alcalde Joan Ribó (2016).

Símbol

El símbol representatiu de Cullera Laica és l’onzena lletra de l’alfabet grec, la lletra lambda, en majúscula, opcionalment en color morat. El símbol va eixir d’un concurs convocat per l’Associació en desembre de 2007. D’acord amb les explicacions de l’autor, la lletra lambda era la inicial de la paraula laós (laos), que és l’antecedent etimològic de “laic”. Abans que la paraula fóra utilitzada per l’Església per a referir als seus fidels que no tenien cap tipus de càrrec ni d’autoritat religiosa, “laos” tenia un significat semblant al de “conjunt indiferenciat d’éssers humans”: multitud, poble, assemblea, etc. Així, la icona tracta de representar la significació essencial i original del laïcisme: la igualtat. Això, entre d’altres curiositats que es poden consultar a la web de l’Associació.

D’ençà, la lambda com a símbol del laïcisme, la laïcitat o d’allò laic, s’ha estés més enllà de Cullera Laica i Cullera. Poc després que Cullera Laica fera seu l’esmentat símbol, el va adoptar l’associació Europa Laica, amb el seu Observatori del laïcisme i la seua plataforma laicismo.org, encara que en la forma minúscula. Més recentment l’hem vist en entitats de Guatemala i Argentina.

…..

En el proper article d’esta sèrie, el darrer, farem una valoració dels 10 anys de Cullera Laica.

Cullera, novembre 2017