Contestació a la Tinent d’alcalde delegada de cultura de l’Ajuntament de Cullera

A continuació es reprodueix la contestació que Cullera Laica va donar a la Tinent d’alcalde delegada de cultura de l’Ajuntament de Cullera a la resposta finalment rebuda a una sol·licitud de l’Associació sobre acords plenaris i sol·licituds de Cullera Laica no ateses per darreres corporacions municipals, presentada originalment en 2015 i reiterada en multitud d’ocasions per falta de resposta:

Cullera, a 17 d’octubre de 2019

Sra. Silvia Roca Palomares,

Tinent d’alcalde delegada de cultura de l’Ajuntament de Cullera

En resposta al seu escrit de 25 de juny de 2019 (registra d’eixida 375/2019), en el qual contesta a la sol·licitud de l’associació Cullera Laica de 2 de novembre de 2015, sobre acords plenaris i sol·licituds de Cullera Laica no ateses per darreres corporacions municipals —addicionalment tractada en reunió amb vosté el 17 de febrer de 2016, en carta dirigida a vosté de 20 de desembre de 2016, en una nova reunió amb vosté el 17 de gener de 2017, reiterada en forma de sol·licitud de resolució o resolucions expresses  l’11 de setembre de 2017, com a sol·licitud de certificació d’acte presumpte el 12 de gener de 2018, en carta dirigida al Sr. alcalde el 9 de març de 2018 i en queixa al Síndic de Greuges per falta de resposta el 27 de setembre de 2018— li presentem les següents consideracions, que fem després de citar literalment cada un dels punts de la seua contestació:

“1.-Respecte a la retirada de la imatge del Sagrat Cor de Jesús que hi ha a les escales de la Casa Consistorial, este edifici va a ser remodelat al ja no estar en ell la seu de la Policia Local, per a la qual cosa la ubicació final d’aquesta imatge no està concretada”.

Estem en desacord amb la resposta, atés que ni el fet que l’edifici fóra seu de la Policia Local ni que vaja a ser remodelat són raons que justifiquen el manteniment en eixe lloc públic i privilegiat d’una imatge que amb la seua ubicació vulnera l’aconfessionalitat de l’Estat. Per tant, quedem a l’espera de la corresponent contestació.

“2.-Respecte a la comunicació a les societats musicals de la ciutat que s’abstinguen d’interpretar l’himne nacional d’Espanya en actes confessionals, no és competència de l’Ajuntament entrar en decisions que prenen entitats privades de la ciutat en la seua participació en aquests actes confessionals”.

Estem en desacord amb la resposta, atés que les societats musicals participen en eixos actes amb la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament, i perquè “correspon als poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguen reals i efectives” (article 9.2 de la Constitució). Conseqüentment, correspon a l’Ajuntament informar sobre la normativa legal i vetlar pel seu compliment. Per tant, quedem a l’espera de la corresponent contestació.

“3.-Respecte a l’acord municipal de celebrar un acte d’homenatge a Agustí Costa Font amb motiu del 150 aniversari del seu naixement i anomenar-lo “Fill Predilecte” a títol pòstum, està en estudi la seua possible celebració d’aquest homenatge dins de les properes Jornades d’Estudis de Cullera que tindran lloc en el mes de novembre d’aquest any”.

Estem en desacord amb la resposta, atés que per les notícies que tenim, no va a realitzar-se cap acte d’homenatge a Agustí Costa Font dins de les properes Jornades d’Estudis de Cullera. Per tant, quedem a l’espera de la corresponent contestació.

N.B.: El referit acord municipal no incloïa el nomenament d’Agustí Costa Font com a “Fill Predilecte”.

“4.-Respecte a la seua sol·licitud de modificar l’article 12 de la Carta de Bones Pràctiques està en estudi”.

Acceptem la resposta. Per tant, quedem a l’espera de rebre notícies.

“5.- Respecte a l’acord municipal de declarar el mausoleu d’Agustí Costa Font com “Bé de Rellevància Local” igual que l’edifici antic de l’Escolaica està pendent de què es realitze tal com assenyala la legislació una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Cullera per a introduir-los”.

Estem en desacord amb la resposta, perquè segons la informació rebuda al  respecte de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, no seria preceptiva la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana. Per tant, quedem a l’espera de la corresponent contestació.

“6.-Respecte a la seua sol·licitud d’erigir un monument en memòria del metge Joan Garcés Grau, aquest monument s’ubicarà en el carrer que porta el seu nom, quedant pendent de fixar la data concreta”.

Acceptem i ens congratulem de la resposta. Per tant, quedem a l’espera de rebre notícies.

N.B.: Li signifiquem que l’any 2020 es compleix el 90 aniversari de la mort de Joan Garcés Grau.

“7.-L’acord plenari de dedicar un carrer de Cullera a l’escriptor cullerenc Juan Sapiña Camaró està pendent d’assignar-li un carrer de la ciutat que tinga una ubicació d’acord a la seua rellevància”.

Acceptem la resposta. Per tant, quedem a l’espera de rebre notícies.

N.B.: A més d’escriptor, Juan Sapiña Camaró va ser catedràtic de llengua llatina i diputat en les Corts Generals durant la II República.

“8.-Respecte a la seua sol·licitud per a conéixer el destí de la documentació i Biblioteca de la ‘Sociedad Instructiva Escuela Moderna’ de Cullera, les gestions fetes amb diverses entitats com l’Arxiu del Regne de València, l’Arxiu General i fotogràfic de la Diputació de València, l’Arxiu Judicial Provincial, l’Arxiu Municipal de Sueca, l’Arxiu Municipal de València, la Biblioteca Suecana, la Bibliioteca Valenciana i l’Hemeroteca Municipal de València ens fan concloure que no es conserva”.

Acceptem la resposta. Per tant donem la corresponent sol·licitud, de 27 de setembre de 2011, per tancada, així com totes les actuacions posteriors per obtindre resposta.

“9.-Respecte a l’acord municipal de dignificar el fons antic de la biblioteca municipal, aquest es troba ben conservat en l’Arxiu Històric Municipal i en dipòsit de la biblioteca, i la publicaciò de tota l’obra de Lamberto Olivert Arlandis no té encara data fixada”.

Estem en desacord amb la resposta al primer punt, la de dignificar el fons antic de la Biblioteca Municipal, perquè la sol·licitud de Cullera Laica no té relació amb la conservació del fons de la què es parla, sinó d’adequació i dignificació. En què consistiria exactament això es va concretar verbalment en les reunions mantingudes amb vosté. A més, cal significar que ni tan sols la resposta que ens dóna es conseqüent amb el fet que a la Biblioteca Municipal es troben (o es trobaven) llibres en prèstec que tenen el segell de Centre Republicà de Cullera. Per tant, quedem a l’espera de la corresponent contestació.

Acceptem la resposta donada al segon punt, el de la publicació de tota l’obra de Lamberto Olivert Arlandis. Per tant, quedem a l’espera de notícies.

“10.-Finalment respecte a la seua sol·licitud d’anomenar a Agustí Olivert Arlandis “Fill Predilecte de Cullera” a títol pòstum s’està estudiant aquesta petició, i respecte al destí de la casa llegada per ell al municipi segons la seua voluntat en el testament havia de ser per a l’ensenyament o per a qualsevol altra cosa que l’alcalde estimara oportú”.

Acceptem la resposta al primer punt, el del nomenament d’Agustí Olivert com “Fill Predilecte de Cullera” a títol pòstum, però estem en desacord en la del segon punt. En efecte, segons les dades de les que disposem, la voluntat testamentària d’Agustí Olivert no va ser que la casa llegada per ell al municipi havia de ser “per a ensenyament o per a qualsevol altra cosa que l’alcalde estimara oportú”. Li signifiquem que en el testament es van nomenar els marmessors que haurien de determinar l’ús de la casa, i que estos, en conformitat amb la voluntat que seria expressada en vida per Agustí Olivert Arlandis, van determinar que fóra per a promoure el saber. Per tant, quedem a l’espera de la corresponent contestació.

 Cordialment,

Joan Baptista Malonda Grau

President de Cullera Laica