Compren per a Cullera Laica un quadro de José Mongrell

Rafael Arizo Aparici, pintat per José Mongrell

Es tracta d’un retrat de Rafael Arizo, el primer director de l’Escolaica

Un grup de socis i directius de Cullera Laica han comprat per a posar a disposició d’esta associació un retrat de Rafael Arizo Aparici, destacat mestre i director de l’Escolaica històrica de Cullera entre 1907 i 1911, pintat per José Mongrell i Torrent (València, 1870-Barcelona, 1937) . El retrat medix 40 x 30 cm. aprox., té un marc de 70 x 60 cm. aprox., està firmat en el marge superior dret pel pintor i es troba en molt bon estat de conservació. El quadro ha sigut comprat a un nét de Rafael Arizo, a qui va arribar per transmissió familiar de pares a fills. El mateix nét, fa uns dies, va donar a Cullera Laica un xicotet lot de documents, fotografies i objectes que conservava del seu iaio; que a més de ser un dels noms propis en la història de l’educació a València, va ser maçó i cunyat de Ricardo Samper, President del Govern d’Espanya en 1934.

Cullera Laica agraïx i es congratula d’esta valuosa adquisició, per tractar-se del retrat de la persona a qui la Lliga de l’Ensenyança va confiar la direcció de l’escola laica de Cullera, i per haver-lo realitzat un artista cotitzat en les galeries d’art.

Este és el tercer bé patrimonial cultural que entrarà en Cullera Laica en el que va d’any. Al gener, va ser el retrat del filantrop Agustín Olivert Arlandis que estava a la Casa de Palomes, trobat en una altra població i adquirit per l’Associació; a l’abril, la biblioteca del lliurepensador Agustín Costa Font, donada a l’Associació pels seus hereus actuals; i ara, el retrat d’Arizo pintat per Mongrell.

Cullera Laica, 3 de setembre de 2014. 

 

Compran para Cullera Laica un cuadro de José Mongrell

Se trata de un retrato de Rafael Arizo, el primer director de l’Escolaica

Un grupo de socios y directivos de Cullera Laica han comprado para poner a disposición de esta asociación un retrato de Rafael Arizo Aparici, destacado maestro y director de l’Escolaica histórica de Cullera entre 1907 y 1911, pintado por José Mongrell y Torrent (Valencia, 1870-Barcelona, 1937). El retrato mide 40 x 30 cm. aprox., tiene un marco de 70 x 60 cm. aprox., está firmado en el margen superior derecho por el pintor y se halla en muy buen estado de conservación. El cuadro ha sido comprado a un nieto de Rafael Arizo, a quien llegó por transmisión familiar de padres a hijos. El mismo nieto, hace unos días, donó a Cullera Laica un pequeño lote de documentos, fotografías y objetos que conservaba de su abuelo; que además de ser uno de los nombres propios en la historia de la educación en Valencia, fue masón y cuñado de Ricardo Samper, Presidente del Gobierno de España en 1934.

Cullera Laica agradece y se congratula de esta valiosa adquisición, por tratarse del retrato de la persona a quien la Liga de la Enseñanza confió la dirección de la escuela laica de Cullera, y por haberlo realizado un artista cotizado en las galerías de arte.

Este es el tercer bien patrimonial cultural que entrará en Cullera Laica en lo que va de año. En enero, fue el retrato del filántropo Agustín Olivert Arlandis que estaba en la Casa de Palomes, hallado en otra población y adquirido por la Asociación; en abril, la biblioteca del librepensador Agustín Costa Font, donada a la Asociación por sus herederos actuales; y ahora, el retrato de Arizo pintado por Mongrell.

Cullera Laica, 3 de septiembre de 2014.