Carta oberta al Sr. Manuel López, Regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Cullera

Distingit Sr.

El 23 de setembre de 2010 l’Associació Cullera Laica va sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Cullera que iniciara les actuacions oportunes perquè l’edifici antic de L’Escolaica fóra declarat «Bé de Rellevància Local», així com que tinguera a bé comunicar a l’Associació la resolució pressa al respecte; sol·licitud a la què s’adheriren diverses persones significatives del món de l’educació i de la cultura. En no rebre cap resposta, el 22 de juliol de 2011, l’Associació va sol·licitar per escrit la corresponent certificació d’acte presumpte. En no rebre tampoc cap resposta, el 17 de gener de 2012 li vàrem sol·licitar per escrit una reunió. I en no rebre tampoc cap resposta, el 3 d’abril de 2012, li vàrem reiterar la petició de reunió, a fi de conéixer la posició de l’Ajuntament respecte a la sol·licitud inicial de Cullera Laica.

En no rebre tampoc cap contestació, li dirigim públicament el present escrit, a fi de fer constar la nostra incomprensió davant la indiferència mostrada per Vosté a la nostra associació, a les persones que signaren i molt especialment als valors educatius, històrics i culturals que representa per al poble de Cullera, i per a la societat en general, l’edifici de l’Escolaica, edifici que per la seua antiguitat, més de 100 anys, i per la seua vàlua innovadora en el món de l’educació, és uns dels primers edificis que es construïren com escola graduada a Espanya, mereix, de totes totes, la màxima dedicació perquè siga declarat “Bé de Rellevància Local” de banda de l’Ajuntament de Cullera i en concret de la seua persona com a Regidor de Patrimoni.

No sabem les motivacions per les quals Vosté no ha dedicat temps a l’esmentada tasca, per aquest motiu seguim oberts al diàleg, continuem amb la demanda de reunir-nos amb vosté i li manifestem la nostra gratitud pel temps que ens ha dedicat i per si finalment opta per iniciar la tramitació perquè l’edifici de l’Escolaica siga declarat “Bé de Rellevància Local”.

A l’espera que reconsidere tot allò manifestat en el present escrit i actue com a responsable del Patrimoni de Cullera amb la dignitat i dedicació que l’edifici emblemàtic de l’Escolaica es mereix, li expressem la nostra col·laboració dins les nostres possibilitats.

Cordialment,

Joan Baptista Malonda Grau

President de l’Associació Cullera Laica