El calendari Empremtes en l’esdevenir

El calendari “Empremtes en l’esdevenir” , ha estat elaborat per Cullera Laica amb dades i dates que considerem rellevants per la formació d’una consciència lliure. Utilitza les unitats actuals de divisió del temps, en anys, mesos i dies. En prescindir de les setmanes, té un caràcter permanent, invariable d’any rere any.

S’hi concreta en la datació de fets astronòmics, descobriments científics, fets polítics i socials, produccions artístiques, naixements o defuncions de personatges, creació d’entitats, tasques agrícoles, fets històrics, dies commemoratius… d’ençà l’Edat Antiga fins l’actualitat, tant d’àmbit global com d’àmbit local a Cullera en els apartats anteriorment esmentats. Una frase memorable encapçala cada mes.

 

L’edició és una iniciativa en progrés i en procés, que esperem millorar i enriquir amb les aportacions que la ciutadania ens faça arribar al correu@culleralaica.org o al WhatsApp de Cullera Laica,644 75 93 81 sempre referents a la llibertat de consciència i al laïcisme,

Una primera proposta de les efemèrides del calendari està disponible on-line al web de Cullera Laica.

L’autor, Ricard Camil Torres Fabra, és Doctor en Geografia i Història per la Universitat de València. Segons Cristina Escrivà, la seua llavor i esforç investigador ha estat focalitzat al món rural valencià del segle XX, la guerra civil i el franquisme.

El llibre, segons l’autor, examina les veritats irrefutables dels moviments violents en la política d’entreguerres als països occidentals i els seus tentacles actuals, i a la vegada esbrinar els seu retorn.

Tot això al segle XX, l’era de la violència, les guerres totals, els feixismes, els totalitarismes i els genocidis, però també  l’era de les revolucions que naufragaren i les utopies que es van enfonsar.