Autoritats públiques en actes religiosos

Europa Laica ha publicat al seu web una relació d’autoritats públiques que no complixen l’aconfessionalitat de la constitució espanyola perquè acudixen a actes religiosos, més propis de temps dictatorials i del nacionalcatolicisme.

Si cliques al següent enllaç comprovras que dins de dita relació s’hi troba l’alcalde i regidors de l’Ajuntament de Cullera

 

https://laicismo.org/autoridades-publicas-en-actos-religiosos/266175