Antonio Piñero, una autoritat mundial en el coneixement del cristianisme primitiu, impartirà una conferència a Cullera Laica.

Divendres 26 d’octubre de 2018, a les 20 hores, a la seu de Cullera Laica (C/ Colón, 4), Antonio Piñero, catedràtic emèrit de filologia grega de la Universitat Complutense de Madrid, especialitzat en llengua i literatura del cristianisme primitiu, inaugurarà el II cicle del programa cultural “Pensament lliure” de Cullera Laica (2018/2019) amb la conferència-col·loqui “Del Jesús de la historia al Cristo de la fe. La formación de las creencias cristianas”.

Autor de més de 40 llibres (Ciudadano Jesús, Los manuscritos del Mar Muerto, Guía para entender el Nuevo Testamento, Los cristianismos derrotados, etc., alguns traduïts al francès, portuguès, italià, anglés, alemà…), premiat per diverses institucions, ponent en multitud de conferències i convidat en programes radiofònics i televisius, Antonio Piñero és una autoritat mundial en la matèria. La seua visita a Cullera és un verdader luxe i una oportunitat d’or per preguntar-li directament qualsevol qüestió relacionada amb el cristianisme originari.

Cullera, 3 d’octubre de 2018.

 

Antonio Piñero, una autoridad mundial en el conocimiento del cristianismo primitivo, impartirá una conferencia en Cullera Laica.

Viernes 26 de octubre de 2018, a les 20 horas, en la sede de Cullera Laica (C/ Colón, 4), Antonio Piñero, catedrático emérito de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, inaugurará el II ciclo del programa cultural “Pensament lliure” (“Pensamiento libre”) de Cullera Laica (2018/2019) con la conferencia-coloquio “Del Jesús de la historia al Cristo de la fe. La formación de las creencias cristianas”.

Autor de más de 40 libros (Ciudadano Jesús, Los manuscritos del Mar Muerto, Guía para entender el Nuevo Testamento, Los cristianismos derrotados, etc., algunos traducidos al francés, portugués, italiano, inglés, alemán…), premiado por diversas instituciones, ponente en multitud de conferencias e invitado en programas radiofónicos y televisivos, Antonio Piñero es una autoridad mundial en la materia. Su visita a Cullera es un verdadero lujo y una oportunidad de oro para preguntarle directamente cualquier cuestión relacionada con el cristianismo originario.

Cullera, 3 de octubre de 2018.