Afusellats: mestres i republicans, Wilson Ferrús Peris (coordinador)

El llibre és un estudi històric i memorialista col·lectiu que, tot i el seu caràcter didàctic i divulgatiu, es profundament minuciós, rigorós i exhaustiu. Pretén contribuir a la recuperació de la Memòria Democràtica i Històrica a través d’un recorregut per les biografies dels 20 mestres que van ser detinguts, encarcerats, jutjats i executats al País Valencià pels vencedors de la Guerra Civil, víctimes d’uns tribunals militars, tremendament expeditius i repressius, exempts d’imparcialitat i les mínimes garanties de defensa i on la sentència estava ja dictada abans de l’inici del procés.

A hores d’ara, alguns d’aquests mestres, compromesos amb la democratització i la regeneració del país i amb els valors, els canvis i la modernització que representa la II República, encara resten en les fosses comunes on van ser llançats i d’altres es desconeix el lloc on s’hi troben. Recuperar la seua memòria, la seua història, la història dels oblidats. Dels silenciats, dels vençuts, és una qüestió de justícia i dignitat.