Els acolliments civils 9 anys després…

En novembre de 2008, l’associació Cullera Laica va sol·licitar formalment a l’Ajuntament de Cullera que estatuïra l’acolliment civil a la nostra ciutat, és a dir: l’acte municipal, presidit per l’Alcalde o per la persona en qui delegue, pel qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi són presentats a la ciutadania, l’Ajuntament mostra el seu acolliment i reconeixement com a nous fills del municipi, i els seus pares i mares es comprometen a educar-los en els valors democràtics. És un acte per a l’alegria i el civisme. A més, Cullera Laica es va comprometre a elaborar una proposta de cerimonial genuïnament cullerenc, amb poemes de poetes locals com Lamberto Olivert i música popular cullerenca com la recollida pel compositor Rafel Talens.

Però la iniciativa va entropessar amb la negativa reiterada de la regidora de Règim Interior, Juana Sapiña, de l’alcalde, Ernesto Sanjuán, i del Govern municipal del Partit Popular d’eixos anys, que persistentment van ignorar o rebutjar les opcions que durant quasi dos anys Cullera Laica va proposar.

Com que enteníem  que l’acolliment civil fomenta els valors cívics i que la seua celebració no podia dependre de contingències  polítiques, en setembre de 2009 Cullera Laica es va dirigir al President del Govern d’Espanya, als Ministeris d’Igualtat i de Justícia, i la Secretaria de Moviments Socials del PSOE a fi que l’acolliment civil fóra un dret en tot l’Estat. Però només vam rebre resposta del Gabinet de la Presidència del Govern dient que traslladaven l’escrit al Ministeri de Justícia.

Amb tot, directament o indirectament, la iniciativa de Cullera Laica no va deixar de ser notícia en la premsa,  i si no es va aconseguir per a Cullera i de forma general per a tot l’Estat, l’acolliment civil va anar implantant-se a d’altres municipis dels nostre entorn i més enllà, com a Alzira, Almussafes, Corbera, Guadassuar, L’Alcúdia, Simat de la Valldigna, Sueca, fins sobrepassar a dia de hui el centenar de municipis, amb Ajuntaments governants per tots els partits polítics majoritaris… I almenys que sapiguem, a l’Ajuntament de Cullera va entrar una petició  formal d’acolliment civil per a un xiquet, la qual també va ser rebutjada.

En novembre de 2015, ja amb el nou consistori governat pel PSOE i després pel PSOE i Compromís, Cullera Laica va renovar totes les sol·licituds que va fer als dos darrers Ajuntaments, del PP, i que havien estat ignorades o rebutjades, entre elles la d’instaurar a Cullera els acolliments civils. Després d’alguns escrits addicionals i algunes reunions amb l’Ajuntament sobre la citada sol·licitud múltiple, el Ple municipal de 26 de setembre de 2017 va aprovar per unanimitat una proposta presentada pel Tinent d’Alcalde Hugo Font per la regulació a Cullera dels actes d’acolliment civil, fet pel qual agraïm al regidor Hugo Font la seua iniciativa i a tots els grups municipals i regidors de l’Ajuntament de Cullera el seu suport unànime.

A més, el comunicat de premsa de l’Ajuntament acabava dient que “Pas a pas, el consistori cullerenc intenta adaptar la realitat municipal a la condició aconfessional de l’Estat «per a donar cabuda a totes les sensibilitats socials, sense exclusions de cap tipus»”. Tot i que apreciem eixa declaració, entenem que la condició aconfessional de l’Estat no és una declaració d’intencions, sinó un precepte constitucional d’obligatori compliment per totes les institucions públiques, i que l’aconfessionalitat de l’Estat no s’aconsegueix només amb la no discriminació per raons de creences, sinó també i sobretot amb la no imposició de creences per part de l’Estat; és a dir, amb el respecte a la llibertat de consciència de tota la ciutadania. I ací queda tot per fer…

Cullera, novembre de 2017.