Comunicat

La Junta directiva de Cullera Laica, en la reunió celebrada el passat dissabte, 18 del present, ha aprovat per unanimitat denunciar els fets que han protagonitzat l’alcalde i algunes regidores i regidors de l’Ajuntament de Cullera en els actes de les darreres Festes Majors 2019 de Cullera, perquè no han respectat el manament constitucional de l’aconfessionalitat de l’Estat i dels poders públics. Tot el contrari, han mostrat, com a representats del poble de Cullera, actituds confessionals catòliques, que es poden interpretar com a sumisses, enlloc de mantenir posicionaments neutrals i sempre conseqüents amb el coneixement històric i científic.

Cullera Laica, 21 de maig de 2019.

La Junta directiva de Cullera Laica, en la reunión celebrada el pasado sábado, 18 del presente, ha aprobado por unanimidad  denunciar los hechos que han protagonizado el alcalde y algunas concejalas y concejales del Ayuntamiento de Cullera en los actos de las pasadas Fiestas Mayores 2019 de Cullera, porque no han respetado el mandamiento constitucional de la aconfesionalidad del Estado y de los poderes públicos. Todo lo contrario, han mostrado, como representantes del pueblo de Cullera, actitudes confesionales católicas, que se pueden interpretar como sumisas, en lugar de mantener posicionamientos neutros y siempre consecuentes con el conocimiento histórico i científico.

Cullera Laica, 21 de mayo de 2019.