Presentació

L’associació Cullera Laica és una organització legalment constituïda, que té com a finalitat la defensa de la laïcitat (o aconfessionalitat); és a dir, el principi democràtic garant de la llibertat de consciència de tota la ciutadania i de no discriminació per raons de creences. L’entitat es va presentar a la ciutadania el 23 de març de 2007, en un acte públic celebrat a la Casa de la Cultura de Cullera, amb una conferència impartida per Gonzalo Puente Ojea (1924-2017), Ex-ambaixador d’Espanya davant la Santa Seu.

D’ençà la seua fundació, Cullera Laica ha desenvolupat una notable activitat local en benefici de la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica local, mitjançant iniciatives institucionals, actes i publicacions. En reconeixement de la seua llavor, en febrer de 2010, l’Associació rebia una important distinció, atorgada per la lògia “Blasco Ibáñez”: el premi «laicidad». Cullera Laica també ha rebut donacions patrimonials culturals, com la de la biblioteca del lletrat i lliurepensador cullerenc Agustín Costa Font (1858-1900), donada pels seus hereus actuals en abril de 2014.

Perennement, Cullera Laica manté una Ruta laica (des de 2013), un programa cultural, Pensament lliure (des de 2017), i una mostra museística, (E)mancipa-Ment (des de 2019).

El símbol de Cullera Laica és la lletra grega lambda: Λ

Cullera Laica té la ferma intenció de seguir defensant i promovent la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica local. Per descomptat, amb la teua col·laboració tot serà més fàcil i millor.

Cullera Laica, setembre 2020.

Presentación

La asociación Cullera Laica es una organización legalmente constituida, que tiene como finalidad la defensa de la laicidad (o aconfesionalidad); es decir, el principio democrático garante de la libertad de conciencia de toda la ciudadanía y de no discriminación por razones de creencias. La entidad se presentó a la ciudadanía el 23 de marzo de 2007, en un acto público celebrado en la Casa de la Cultura de Cullera, con una conferencia impartida por Gonzalo Puente Ojea (1924-2017), Ex-embajador de España ante la Santa Sede.

Desde su fundación, Cullera Laica ha desarrollado una notable actividad local en beneficio de la laicidad, los valores cívicos y la cultura laica local, mediante iniciativas institucionales, actos y publicaciones. En reconocimiento de su labor, en febrero de 2010, la Asociación recibía una importante distinción, otorgada por la logia “Blasco Ibáñez”: el premio «laicidad». Cullera Laica también ha recibido donaciones patrimoniales culturales, como la de la biblioteca del letrado y librepensador cullerense Agustín Costa Font (1858-1900), donada por sus herederos actuales en abril de 2014.

Perennemente, Cullera Laica mantiene una Ruta laica (desde 2013), un programa cultural, Pensament lliure (desde 2017), y una muestra museística, (E)mancipa-Ment (desde 2019).

El símbolo de Cullera Laica es la letra griega lambda: Λ

Cullera Laica tiene la firme intención de seguir defendiendo y promoviendo la laicidad, los valores cívicos y la cultura laica local. Por supuesto, con tu colaboración todo será más fácil y mejor.

Cullera Laica, septiembre de 2020.