l’Ajuntament de Cullera hi figura com una de les Administracions no col·laboradores

Al web del Síndic de Greuges, l’Ajuntament de Cullera hi figura com una de les Administracions no col·laboradores

La no col·laboració ve justificada per la falta de resposta a Cullera Laica a la sol·licitud i acte presumpte que presentàrem per saber els motius de no cobrament de la totalitat de la subvenció del conveni amb l’Ajuntament de Cullera de l’any 2021, el qual desestimà les justificacions presentades i que van ser acceptades ens anys anteriors. Fet que comunicàrem al Síndic de Greuges, al qual l’Ajuntament de Cullera tampoc ha donat cap resposta.

Al web del Síndic s’especifica quins són els motius de la manca de col·laboració:

D’acord amb el que hi ha disposat en els articles 35, 39 i 41 de la Llei del Síndic, Llei 2/21, es considerarà que existeix falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges quan, en els terminis establits per a això, es produïsquen els fets següents:

  • a) No es facilite la informació o la documentació sol·licitada.
  • b) No es done resposta a un requeriment vinculat a un suggeriment o recomanació formulada des de la institució.
  • c) No s’atenguen, malgrat haver-los acceptats, les recomanacions o suggeriments efectuats des de la institució.
  • d) No dur a terme les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions del Síndic.

Tota la informació es pot consultar a:

https://www.elsindic.com/va/actuacions/?tipo=3&pagina=1&materia_3=&mes_3=&ano_3=&palabra_3=&expediente_3=202103964

 

Règim jurídic

Subvencions. Justificació. Falta de resposta.

Ajuntament de Cullera

 

Cullera Laica 16 de juny de 2022