L’Ajuntament de Cullera desestima col·locar una placa commemorativa del pro democràtic Casino Republicà

L’Ajuntament de Cullera ha rebutjat col·locar una placa commemorativa davant d’on va estar el Casino Republicà de Cullera, a l’actual núm. 13 del carrer del Riu. L’assumpte es remunta a l’octubre de 2019, quan Cullera Laica, en el 150 aniversari de la fundació del centre, va lliurar al veïnat de l’edifici una carta en la qual els demanava que tingueren a bé considerar i autoritzar la col·locació d’una placa commemorativa de l’esmentat centre a la façana de la planta baixa de l’immoble. Còpia de la carta es va lliurar a l’Ajuntament de Cullera.

La iniciativa es fonamentava en que del Casino Republicà eixiren alguns dels millors fruits de la història de Cullera, com la biblioteca més important del poble i una de les escoles més avançades de tot el país, l’escola laica de Cullera: l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”.

Al no rebre cap resposta i entendre que la iniciativa és d’interés general, en maig de 2021 Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Cullera una sol·licitud, amb els fonaments i antecedents referits, perquè col·locara la placa commemorativa, davant de la planta baixa d’on va estar ubicat el centre. A més, la instància de Cullera Laica incloia una proposta de placa, amb la cèlebre imatge del Casino i el següent text:

Ací va estar el Casino Republicà de Cullera, una entitat de la que van eixir alguns dels millors fruits de la nostra història, com la biblioteca més important de Cullera i una de les escoles més avançades de tot el país, l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”. 

Cullera, 14 d’abril de 2022.

La sorpresa de Cullera Laica va vindre quan, al mes següent, va rebre la contestació de la regidora de Patrimoni històric i museus, Amparo Jover Colubi, en la qual comunicava que l’Ajuntament no tenia cap inconvenient que aquesta associació poguera instal·lar la placa commemorativa al referit immoble, i instava al col·lectiu a adreçar-se als propietaris per tal de demanar-los el consentiment. El mateix mes, Cullera Laica replicava a la regidora manifestant:

1) Que tal com vam comunicar en la sol·licitud de maig de 2021 a l’Ajuntament de Cullera, aquesta associació ja es va adreçar als propietaris, sense obtenir cap resposta al respecte.

2) Que tal com vam comunicar en la mateixa sol·licitud a l’Ajuntament de Cullera, enteníem que la iniciativa era d’interés general i que corresponia a l’Ajuntament de Cullera fer-la realitat. I,

3) Que en la referida sol·licitud, Cullera Laica no va demanar a l’Ajuntament cap permís per a col·locar la placa, sinó que fóra el mateix Ajuntament de Cullera qui la col·locara, no en la façana de l’immoble, sinó davant, que seria en la vorera o espai municipal pròxim que l’Ajuntament considerara.

Consegüentment, Cullera Laica concloïa que no podia donar per contestada la sol·licitud i que, per tant, esperava rebre una nova comunicació en la qual s’accepte o es denegue expressament la petició que es va fer.

En no rebre cap resposta, el passat mes de setembre, Cullera Laica va presentar la corresponent sol·licitud de certificació d’acte presumpte. En la contestació, que va arribar el passat 11 de novembre, la regidora de Patrimoni històric i museus, diu que l’Ajuntament valora molt possitivament la iniciativa “pero ja que no es pot col·locar la placa commemorativa a la façana de l’esmentat edifici, creguem que la vorera no és un lloc adequat ni digne per a possar hi la placa.”

Cullera, novembre 2021.