Exposició sobre la vida i obra de l’il·lustre cullerenc En Agustín Costa Font (1858-1900)

L’associació Cullera Laica ha organitzat una Exposició cultural sobre la vida i obra de l’il·lustre cullerenc En Agustín Costa Font (1858-1900), conegut propietari, advocat i regidor de l’Ajuntament de Cullera en l’últim decenni del segle XIX. Persona de fermes conviccions republicanes, va defendre zelosament els valors democràtics i humanístics. La seua figura va estar noblement present en tot moviment social i polític de Cullera, sent un referent obligat en qualsevol estudi històric de l’època. Agustín Costa va promoure la cultura, l’educació, la il·lustració i la modernització de la ciutat en tots els àmbits. A més, va tindre una atenció especial amb els més humils.
Va morir l’any 1900, sent un lliurepensador declarat. Quan estava a les portes de la mort, va demanar als seus amics que no permeteren de cap manera que se li practicara cap precepte religiós. En compliment de la seua última voluntat, els seus amics van impedir l’entrara del sacerdot a la casa del moribund. Quan va morir, l’Església va ordenar a l’Ajuntament que no se li donara sepultura en el cementeri de Cullera per haver-hi mort fora de la fe catòlica. La família va adquirir un terreny contigu al cementeri per a poder soterrar-lo dignament, i després ho va donar a l’Ajuntament perquè es construïra un cementeri civil, del que queda poc més que la seua tomba. Les cròniques periodístiques de l’època relaten que l’enterrament d’Agustí Costa va ser la manifestació més multitudinària mai coneguda en la ciutat.
A l’abril, l’associació Cullera Laica li va rendir un homenatge davant de la seua tomba en commemoració del 150 aniversari del seu naixement. Ara, l’Associació presenta una exposició cultural sobre la vida i obra de l’insigne cullerenc. Esta exposició sorgix de la vocació procultural d’este col·lectiu, que sent com un deure moral propi la recuperació i difusió de l’important patrimoni humà i institucional cullerenc que va defendre la laïcitat o llibertat de consciència de la ciutadania, hui base dels Drets Humans.
L’exposició compta amb més de 70 presentacions, consistents en el material informatiu, documental, il·lustratiu, fotogràfic, etc., que l’associació ha arreplegat sobre la vida i obra d’Agustín Costa. A més, l’exposició compta amb un quadro encarregat expressament per l’associació a la pintora Elisa Cantó, en el que es recrea artísticament una bella història relacionada amb Agustí Costa que va immortaliltzar Salvador Borrás en el seu llibre “Hombres ilustres de Cullera”.
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el 3 d’octubre del 2008, a les 20:00 h., en la Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura de Cullera, i es podrà visitar fins al 24 d’octubre.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

La asociación Cullera Laica ha organizado una Exposición cultural sobre la vida y obra del ilustre cullerense D. Agustín Costa Font (1858-1900), conocido propietario, abogado y regidor del Ayuntamiento de Cullera en el último decenio del siglo XIX. Persona de firmes convicciones republicanas, defendió celosamente los valores democráticos y humanísticos. Su figura estuvo noblemente presente en todo movimiento social y político de Cullera, siendo un referente obligado en cualquier estudio histórico de la época. Agustín Costa promovió la cultura, la educación, la ilustración y la modernización de la ciudad en todos los ámbitos. Además, tuvo una atención especial con los más humildes.

Murió en el año 1900, siendo un librepensador declarado. Cuando estaba a las puertas de la muerte, pidió a sus amigos que no permitieran bajo ningún concepto que se le practicara ningún precepto religioso. En cumplimiento de su última voluntad, sus amigos impidieron la entrara del sacerdote a la casa del moribundo. Cuando murió, la Iglesia ordenó al Ayuntamiento que no se le diera sepultura en el cementerio de Cullera por haber muerto fuera de la fe católica. La familia adquirió un terreno contiguo al cementerio para poder enterrarlo dignamente, i después lo donó al Ayuntamiento para que se construyera un cementerio civil, del que queda poco más que su tumba. Las crónicas periodísticas de la época relatan que el entierro de Agustín Costa fue la manifestación más multitudinaria jamás conocida en la ciudad.
En abril, la asociación Cullera Laica le rindió un homenaje ante su tumba en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Ahora, la Asociación presenta una exposición cultural sobre la vida y obra del insigne cullerense. Esta exposición surge de la vocación procultural de este colectivo, que siente como un deber moral propio la recuperación y difusión del importante patrimonio humano e institucional cullerense que defendió la laicidad o libertad de conciencia de la ciudadanía, hoy base de los Derechos Humanos.
La exposición cuenta con más de 70 presentaciones, consistentes en el material informativo, documental, ilustrativo, fotográfico, etc., que la asociación ha recogido sobre la vida y obra de Agustín Costa. Además, la exposición cuenta con un cuadro encargado expresamente por la asociación a la pintora Elisa Cantó, en el que se recrea artísticamente una bella historia relacionada con Agustín Costa que inmortalizó Salvador Borrás en su libro “Hombres ilustres de Cullera”.
La inauguración de la exposición tendrá lugar el 3 de octubre de 2008, a las 20:00 h., en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Cullera, y se podrá visitar hasta el 24 de octubre.

Octubre 2008