Cultura Laica

La cultura vos farà lliures

L’associació Cullera Laica té una forta vocació per promoure la cultura, en particular la cultura laica local, entesa com el coneixement d’aquells fets del nostre poble relacionats amb el pensament lliure. Es dóna la circumstància que Cullera compta amb importants referents històrics relacionats amb este preat bé. Malauradament, amb el pas del temps, però també per l’activitat expressa contra la llibertat de pensament de règims polítics confessionals, molts d’estos referents s’han perdut o s’han quedat reduïts per a moltes persones a poc més que a mers noms.

Esta pàgina pretén donar testimoni dels referents que coneixem que, independentment de la seua condició política (lliberal, republicana, socialista, anarquista…) i humanista (lliurepensadora, cristiana…), per alguna raó apareixen vinculats amb el pensament lliure, amb la confiança que la seua difusió serà un factor d’enriquiment humà. Però només es tracta d’una pàgina en construcció, a la què esperem incorporar més entrades conforme tinguem més dades, com ara són els casos d’un veí de Cullera processat per la Inquisició (s. XVIII), una corporació maçònica (principis del s. XIX) o “el maestro fenómeno” (mitjans del s. XIX), entre d’altres.