Cullera Laica sol·licita que l’Escolaica siga declarada “Bé de Rellevància Local”

El passat 23 de setembre, l’associació Cullera Laica, va sol·licitar formalment a l’Ajuntament de Cullera que inicie les actuacions oportunes perquè l’edifici antic de L’Escolaica siga declarat “Bé de Rellevància Local”. A la sol·licitud, Cullera Laica considera la gran significació històrica, educativa i moral que va suposar a principis del segle XX la construcció d’una escola, tal com es descriu en els seus documents, “agena completamente a todo espíritu é interés de comunión religiosa, filosófica y política”; així com l’extraordinari valor simbòlic que té l’edifici antic de L’Escolaica per a l’educació i la cultura de Cullera i de molt més enllà, perquè va ser un dels primers edificis de l’estat espanyol construïts amb els postulats innovadors de les escoles graduades. No debades, les referències a L’Escolaica es poden trobar en documents i estudis històrics que traspassen en molt l’àmbit local (p. ex., Humanidad Nueva, 4, 30-IV-1907; Lázaro Lorente: Las escuelas racionalistas en el País Valenciano, 1992). Tanmateix, l’actual desprotecció legal deL’Escolaica ens resulta més anòmala i incomprensible, al comprovar que els edificis de les escoles de “San Antonio del Mar” y “San Agustín”, amb suficients motius també per a la seua protecció, però que no tenen darrere seu els valors històrics, culturals i educatius que té L’Escolaica, tenen nivells de protecció 2 i 3 respectivament pel Pla General d’Ordenació Urbana, si no s’ha introduït al respecte algun canvi posterior al que es dicta en el BOP de 17 de juliol de 1998.
Per altra banda, Cullera Laica entén que amb l’aprovació definitiva de la urbanització de la zona de la Nova Bega, es poden suplir de sobra totes les necessitats d’infraestructures educatives que pot necessitar la zona que cobreix actualment L’Escolaica, la qual cosa permetria destinar aquest emblemàtic edifici al fi que en el seu dia millor pense l’Ajuntament de Cullera, ja siga com a centre educatiu o específicament cultural (museu, biblioteca educativa, arxiu històric i educatiu, etc.). En qualsevol cas, l’Associació considera que l’edifici antic de L’Escolaica no pot seguir sense una protecció legal que assegure la seua permanència física i simbòlica, per la qual cosa, en compliment de l’acord de l’Assemblea General Ordinària de juny de 2010, va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que inicie les actuacions oportunes perquè l’edifici antic de L’Escolaicasiga declarat “Bé de Rellevància Local”.

A la sol·licitud de Cullera Laica es van adherir:

Jaume Martínez Bonafé, Professor de la Universitat de València; Josep Lluís Aparici Gayon; Josep Vicent Bataller i Ferrando, President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià; Manel Joan i Arinyó, Escriptor i Mestre de Secundària; Irene Pinto Chornet, Psicòloga escolar; Mª del Carmen Agulló Díaz, Professora titular d’Universitat. Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València. Enric Portell Sapiña, antic alumne i ex-mestre de L’Escolaica. Arqueòleg.

[Cullera Laica, octubre de 2010]