Cullera Laica signa un conveni de col·laboració amb Europa Laica

Els presidents de les associacions Europa Laica i Cullera Laica, Juan José Picó Pastor i Joan Baptista Malonda Grau, respectivament, han signat un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. El conveni, formalitzat l’1 d’octubre de 2021, recull els objectius i activitats de les dos organitzacions, manifesta la confluència d’interessos en el marc del foment, impuls i defensa del laïcisme i la laïcitat de l’Estat, i estableix que les dos parts podran acordar activitats conjuntes en els àmbits docent, sensibilització i movilització, institucional i investigació, així com qualsevol altra que, en l’àmbit del conveni, redunde en benefici mutu.

Cullera Laica, octubre 2021.