Cullera Laica demana a l’Ajuntament que col·loque una placa commemorativa del Casino Republicà de Cullera, on va estar.

El passat 24 de maig, l’associació Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Cullera una sol·licitud perquè col·loque una placa commemorativa del Casino Republicà davant d’on va estar ubicat el centre.

En el seu escrit, Cullera Laica assevera que una de les primeres entitats socials de Cullera de les que es té notícia és el “Centro Republicano de la Villa de Cullera”, antecedent del que acabaria coneixent-se com Casino Republicà. I que del Casino Republicà eixiren alguns dels millors fruits de la història del poble, com la biblioteca més important de Cullera i una de les escoles més avançades de tot el país, l’escola laica de Cullera: l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”. Encara que primerament el centre republicà es va ubicar enfront de la Casa de l’Ensenyança, la seua seu acabaria estant on hui és l’actual número 5 del carrer del Riu.

En el seu escrit Cullera Laica refereix que l’1 de març de 2019, coincident amb el dia del 150 aniversari d’un document fundacional del centre republicà, l’associació Cullera Laica va celebrar un acte commemoratiu a la seua seu, en el qual, tant per part del públic com per part de l’associació, es va plantejar la iniciativa de col·locar una placa commemorativa on va estar la seu social d’aquell emblemàtic centre. Per la seua part, el propi Ajuntament de Cullera va incloure en el llibre de festes de 2019 un article sobre el centre i l’efemèride.

Amb eixos antecedents, en octubre de 2019, l’associació Cullera Laica va lliurar al veïnat de l’edifici on va estar el Casino Republicà, una carta en la qual els demanaven que tingueren a bé considerar i autoritzar la col·locació d’una placa commemorativa de l’esmentat centre a la façana de la planta baixa de l’immoble. Sense haver rebut cap resposta al respecte, i entenent que la iniciativa és d’interés general, ara Cullera Laica s’ha adreçat a la municipalitat. En l’escrit, a més de demanar la col·locació de la placa davant de l’immoble on va estar el centre, a títol orientatiu s’inclou una proposta de placa, amb la cèlebre imatge del Casino i el següent text:

Ací va estar el Casino Republicà de Cullera, una entitat de la que van eixir alguns dels millors fruits de la nostra història, com la biblioteca més important de Cullera i una de les escoles més avançades de tot el país, l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”. 

Cullera, 14 d’abril de 2022.

Cullera, juny 2021.