Cullera Laica crea la figura del col∙laborador

En l’assemblea general de la Tardor, celebrada el passat 5 d’octubre de 2013, l’associació Cullera Laica va acordar crear la figura del col∙laborador. Les persones reconegudes com a col∙laboradores tindran dret a rebre les convocatòries de l’Associació, a assistir a les reunions i a participar en els debats que es susciten. La única obligació que tindran es realitzar allò al què voluntàriament es comprometen. Així, a la figura del soci, coexistent des de la mateixa fundació de l’Associació i suport de la mateixa, es suma ara la del col∙laborador.

Certament, Cullera Laica ha comptat amb persones que sense cap vinculació formal amb l’Associació han col∙laborat desinteresadament en la realització de diverses activitats, a totes les quals agraïm el treball que han fet. Però va ser el passat 20 de setembre, quan en acabar l’acte organitzat per Cullera Laica (La llibertat de pensament: de l’Escolaica a la LOMCE), es va rebre, a més d’una sol∙licitud d’associació formal, altra d’una persona que manifestà el seu interés en col∙laborar amb l’Associació de manera que podia ajustar-se al perfil descrit. A fi de formalitzar les benvingudes voluntats i relacions com eixa, Cullera Laica va aprovar la creació de la figura del col∙laborador, amb els drets i deures esmentats. Per a ser col∙laborador/a de Cullera Laica només cal sol∙licitar-ho adreçant-se a l’Associació per correu ordinari (Apartat de correus 253 de Cullera, CP. 46400) o per correu electrònic (correu@culleralaica.org). Més informació en http://www.printingenergy.com/culleralaica/membrecia/.

Cullera Laica, 7 de desembre de 2013.