Cullera Laica: 10 anys amb el laïcisme i la llibertat de consciència (V): Béns culturals

Llibreria d’Agustí Costa Font

Este és el cinqué article d’una sèrie especial en què fem un breu recorregut temàtic pels 10 anys de vida de Cullera Laica. La sèrie segueix més o menys l’exposició que amb motiu del 10é aniversari de Cullera Laica es va inaugurar el passat 22 d’abril dins de les passades Festes Majors, a la seu de Cullera Laica. El primer article estava dedicat a la finalitat de l’Entitat; el segon, a les iniciatives plantejades; el tercer, als actes realitzats; el quart, a les publicacions i audiovisuals de Cullera Laica; i este cinquè, als béns patrimonials culturals.

Cullera Laica posseeix una sèrie de béns patrimonials culturals procedents de donacions, adquisicions, encàrrecs i lliuraments que han tingut lloc des de la fundació de l’Entitat.  A més, també han sigut cedits i posats a disposició de l’Associació diversos béns culturals. A continuació segueix una relació molt resumida dels béns propietat de Cullera Laica, agrupats en sis conjunts temàtics: Conjunt Cullera, Conjunt Agustín Costa Font, Conjunt Agustín Olivert Arlandis, Conjunt Rafael Arizo Aparici, Conjunt Joaquín Olivert Pellicer i Conjunt Associació Cullera Laica. Després es referiran els béns cedits i posats a disposició de l’Entitat.

1. Conjunt Cullera

Conjunt de béns patrimonials culturals relacionats de manera general amb Cullera, tots ells procedents de diverses donacions, com una plànol de la planta d’ancoratge del Cap de Cullera (1825); un full i carta de El Sucronense, el primer periòdic de Cullera del que es té notícia (1883-1884); una col∙lecció de programes de Festes Majors de Cullera (des de 1928); un exemplar de la històrica revista “Cullera”, de 15 d’abril de 1931 (dia següent al de la proclamació de la II República), amb la bandera tricolor a la portada; llibres, fotografíes (s/a), publicacions diverses (des de 1917), papers i fulls de comerços (anys 20 i 30), díptic del pintor Ferrer Cabrera (1927), programa de concert de Rafael Talens (1952), documents de la guerra civil i de la dictadura, llibre dedicat de Sanchis Guarner, memòries…, tot relacionat amb Cullera.

2. Conjunt Agustín Costa Font

Fons conformat per una llibreria, una biblioteca i altres béns patrimonials culturals que pertanyeren a Agustín Costa Font (1858-1900), destacat lletrat, polític i lliurepensador cullerenc. El fons va ser donat pels seus hereus a l’associació Cullera Laica en abril de 2014. La llibreria, de caoba massisa, és del segle XIX i té les inicials “A C” a la cornisa; la biblioteca consta de més de dos-cents volums, quasi tots del segle XIX, més de la mitat dels llibres estan enquadernats en tapa dura i llom de pell, molts d’ells amb  les inicials d’Agustí Costa gravades al llom; els alltres béns inclouen una caixa amb negatius fotogràfics de cristal, dues làmines de paper amb dibuixos satírics (un d’ells amb la inscripció “1795”); un rebut de 5 pessetes a favor de “Alumbrado Eléctrico de Cullera” (1897) i un retrat de José Costa Vallet (1807-1883), pare d’Agustí Costa Font i un dels majors contribuents de la vila.

3. Conjunt Agustín Olivert Arlandis

Conjunt de béns relacionats amb Agustín Olivert Arlandis (Cullera, 1855-1927), mecenes cullerenc que va llegar al municipi de Cullera amb condicions per als seu ús la seua casa senyorial, la popularment coneguda com «Casa de Palomes». El conjunt està conformat pel gran retrat fotogràfic d’Agustín Olivert Arlandis que va estar durant anys a la Casa de Palomes i que després de la rehabilitació va ser localitzat en altra població per Cullera Laica i adquirit al seu propietari en gener de 2014; i per la placa de marbre del centre d’estudis musicals  Agustín Olivert, que va estar durant anys a la façana de la «Casa de Palomes» (1984) i que va ser donada a Cullera Laica pel Conservatori Professional de Música de Cullera en octubre de 2014.

4. Conjunt Rafael Arizo Aparici

Conjunt conformat per diversos ítems relacionats amb Rafael Arizo Aparici (València, 1879-1967), destacat mestre i primer director de l’escola laica de Cullera (1907-1911). El conjunt procedeix d’una adquisició i una donació esdevingudes en agost i setembre de 2014. Inclou un retrat de Rafael Arizo, pintat, dedicat i signat, per José Mongrell; una caricatura a color de Rafael Arizo Aparici feta per Cervigón en 1939 a la presó; una peça aparentment maçònica; un quadro gran familiar; una carpeta xicoteta amb documents personals; fotografies diverses i una postal manuscrita.

5. Conjunt Joaquín Olivert Pellicer

Fons que va pertànyer a l’eminent físic i matemàtic Joaquín Olivert Pellicer (Cullera, 1941-2014). El fons va ser donat a Cullera Laica en octubre de 2015 pels seus hereus. Fons classificat en set apartats: Mèrits, Publicacions i treballs, Cullera, Ateneu Musical-Música, PSOE-Política, Altres béns i Joaquín Olivert Oliver (pare de Joaquín Olivert Pellicer). L’apartat de mèrits inclou el Distintiu 9 d’Octubre de l’Ajuntament de Cullera (2015), títols acadèmics, la carpeta de Becari Distingit, diplomes, plaques i quadros de reconeixement. L’apartat de publicacions i treballs inclou llibres i articles científics seus, treballs innèdits diversos, dossiers, estudis, apunts, etc., sobre matemàtiques i física (pendent d’inventariar), l’encicloèdia Espasa-Calpe completa (118 volums) i publicacions periòdiques diverses. L’apartat Cullera consta de tota una col·lecció de llibrets de Festes Majors (des de 1953), llibrets de la Setmana Esportiva, llibrets i programes d’actes de comissions falleres, publicacions, programes, fullets i desplegables diversos, tot relacionat amb Cullera. L’apartat Ateneu Musical-Música conté el llibre, revistes, retalls de premsa, publicacions diverses, programes de concerts i de certamens de la societat Ateneu Musical de Cullera (des de 1957), i d’altres entitats (diversos anys). L’apartat PSOE-Política inclou diverses publicacions i documents relacionats amb el PSOE i altres agrupacions polítiques de Cullera, La Ribera, el País Valèncià i Espanya, fonamentalament dels anys 70 i 80, exemplars de la Constitució de 1978 i d’altres publicacions polítiques i sindicals. L’apartat Altres béns té fotografies, retalls de premsa, fulls manuscrits, documents diversos i un disquet informàtic. I en l’apartat Joaquín Olivert Oliver hi ha, entre d’altres ítems, sainets, obres literàries i de teatre de Joaquín Olivert Oliver, així com un relat sobre Cullera i diversos fets de finals del segle XIX, tot manuscrit i innèdit.

6. Conjunt Cullera Laica

Conjunt constituït per béns patrimonials culturals relacionats amb l’associació Cullera Laica, procedents d’encàrrecs, lliuraments, adquisicions, donacions o edicions pròpies, com un díptic pictòric d’Elisa Cantó (2008); una placa commemorativa del premi “Laicidad” otorgada per la lògia Blasco Ibáñez-Gran Oriente de Francia a l’associació Cullera Laica; un arxiu digital d’una comèdia de Miguel Martínez Bosch, mestre de l’escola racionalista de Cullera, allà per 1905, que obra a l’Institut Internacional d’Història Social d’Amsterdam; llibre en francés de l’escriptora Elodia Zaragoza-Turki, filla d’Amèlia Jover Velasco, “la chiqueta” (Cullera, 1910-París 1997); partitura per a veu i piano, amb música d’Heliodoro Frígola i lletra de Lamberto Olivert; reproducció a gran format del manuscrit del fiscal inquisitorial de València contra Thomaset, veí de Cullera, que obra a l’Arxiu Històric Nacional d’Espanya, any 1763; fullet desplegable de l’exposició “Dones sindicalistes”, de l’Institut Català de les Dones (2005), en el que apareix ressenyada Amèlia Jover Velasco (Cullera, 1910-París, 1997); quadro fotogràfic commemoratiu de l’acte d’homenatge als fundadors de l’Escolaica celebrat a l’Auditori del Mercat de Cullera el 9 d’abril de 2016, amb els noms dels fundadors, etc.

Béns cedits i posats a disposició de l’Associació

A més d’estos béns, han estat cedits a Cullera Laica diversos béns relacionats amb Cullera, el lliurepensament i el laïcisme, com tres mapes originals: el primer del Regne de València (1584), un de l’antic Imperi Romà amb la ciutat de Sucro (ca. 1670), i un d’una antiga còpia del mapa de Cullera del Marqués de la Romana (1764); un conjunt de béns que pertanyeren a José Renard Ruano (Cullera, 1843-1927), un dels primers lliurepensadors de Cullera del que es té noticia; i una col·lecció d’obres escrites de Juan Sapiña Camaró (Cullera 1905-Mèxic 1974), catedràtic de llatí i diputat socialista en les Corts de la II República. A més, algunes persones han posat a disposició de l’Associació unes restes arqueològiques  trobades a Cullera pels anys 50 i tres quadres a expertitzar amb signatures de Ferrer, Mongrell i Sorolla.

Amb tot este patrimoni cultural propi, cedit i posat a dispossició de Cullera Laica, en el si de l’Entitat està la idea de muntar una exposició museística permanent sobre el lliurepensament, especialment referit a Cullera.

El proper article d’esta sèrie el dedicarem a l’impacte en la premsa que Cullera Laica ha tingut durant els seus 10 anys d’existència.

Cullera, octubre 2017