A la senyora Rosa F.

Benvolguda senyora, repassant el periòdic independent de participació ciutadana L’Expressió de setembre de l’any 2014, em vaig topar amb el seu article «La Virgen María». Pensava llegir-lo però a pesar de tota la meua voluntat no vaig poder passar del segon rengló, on vosté afirmava que la verge Maria era la mare de TOTS.

Arribat a esta afirmació, em vaig fer les següents reflexions: Qui li dóna a vosté el dret per a dir-me a mi que la mare de deu és també ma mare? Mire vosté, jo a eixa mare ni la conec, ni sé on està, ni l’he vista mai.

Jo a l’única mare que he conegut és la que em va parir, la que em va criar, la que estava al meu costat quan estava malalt i la que em dia FILL MEU, i em donava bons consells: el que no vullgues per a tu, no ho vullgues per a ningú.

El que jo no crega en la verge Maria i per tant no la considere com a la meua mare, no té importància. Jo solament soc una simple gota dins els mars de la Terra i per a demostrar-ho vaig a fer-li un xicotet resum d’altres religions i idees que com jo tampoc creuen en la verge.

A més de la religió catòlica, hi ha la musulmana (1.600 milions), la budista (500 milions), la hindú (1.000 milions), l’animisme (234 milions), la jueva (13 milions), la xinesa (800 milions)…. Quants milers de milions de persones calcula vosté que pertanyen a estes religions? A més de les persones agnòstiques (780 milions) i atees (180 milions) – dades extretes de la viquipèdia i de la wikipedia -.

Segons dades del CIS al mes de maig, a Espanya hi ha el 39% de catòlics no practicants, el 38,7 % d’ateus i no creients, el 17,3% de catòlics practicants i el 2,8% d’altres religions.

En cap de les religions citades, i en els corresponents percentatges a Espanya, creuen en la mare de deu, persones que no creuen com vosté i per tant no reconeixen a eixa mare que diu vosté. Modèstia senyora, modèstia, no pense que solament vosté i els que pensen com vosté posseïxen la veritat. En este món hi ha tantes veritats com persones.

No creu vosté que és molt pretensiós per la seua part erigir-se en l’ama absoluta de la veritat i que la resta del món, que no són cristians, i que pensen o poden pensar diferents, estan TOTS equivocats?

Continua vosté pensant que la mare de deu és la mare de tots? No respecta els que pensem diferent? Qui és voste per a imposar-nos als altes com hem de pensar i en què hem de creure?

Per últim senyora Rosa F., dir-li que vosté té tot el dret a contestar el meu escrit, però li dic que no entraré en polèmica, i no contestaré a cap escrit de vosté, perquè el meu lema en la vida és VIU I DEIXA VIURE, i no vullgues imposar als altres cap deu ni religió. Com pot comprovar res a vore amb vosté.

José Garrigós Nicola
Vicepresident Cullera Laica