Per la protecció de les restes arquitectòniques conservades de l’antic cementeri civil de Cullera, i en la mesura de les possibilitats que es recupere per a la memòria este enclavament històric (2018).

D’acord amb les dades històriques que obren al treball “El cementeri civil de Cullera: una història de resplendor i tenebres”, d’Emili Renard Vallet, publicat al llibre de les XII Jornades d’Estudis de Cullera (Ajuntament de Cullera, 2017, p. 165-183), i amb la Llei 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, Cullera Laica entén que les restes conservades de l’antic cementeri civil són béns patrimonials culturals dignes de protecció oficial. D’acord amb l’esmentat treball, aquestes restes són:

-Panteó de Juan Villarroya Corral, Agustín Olivert Arlandis i Lamberto Olivert Arlandis.

-Tomba de Maravillas Celestino González.

-Tramada de 30 nínxols (de 5 files i 6 columnes) de l’extrem Oest del lateral Nord de l’antic cementeri civil.

-Façana i contrucció annexa de l’antic cementeri civil.

-Restes del mur de tancament de l’antic cementeri civil (al costat Sud i Est del recint).

(Tot això, a banda del mausoleu d’Agustí Costa Font, pendent de ser declarat Bé de Rellevància Local).

Conseqüentment, l’1 de febrer de 2018 l’associació Cullera Laica va sol·licitar formalment a l’Ajuntament de Cullera que es protegiren globalment les restes conservades de l’antic cementeri civil de Cullera dalt referides, i en la mesura de les possibilitats que es recuperara per a la memòria este enclavament històric.

El 23 de febrer de 2018, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Exteriors de l’Ajuntament de Cullera va remetre un escrit a Cullera Laica  en el qual, contestant explícitament a una instància sobre altre assumpte, s’afegia que s’estava estudiant per part d’aquesta regidoria adaptar la part civil de l’actual cementeri.

El 3 de juliol de 2018, Cullera Laica va adreçar al Tinent d’Alcalde i Regidor de cementeri de l’Ajuntament de Cullera un escrit d’agraïment per diverses qüestions, com la iniciativa esmentada d’estudiar l’adaptació de l’antic cementeri civil. I a fi que no hi haguera cap confusió, també li significàrem que enteníem que el que sol·licitàvem en l’escrit d’1 de febrer de 2018, que és una iniciativa de caràcter histórico-patrimonial, era distint de qualsevol adaptació, cosa per la qual li demanàvem que, sense perjudici de l’adaptació que es poguera fer, tinguera a bé transmetre l’observació feta a l’alcaldia i a la regidoria de patrimoni.

No tenint més notícies al respecte, el 10 d’octubre de 2018 es va demanar a l’alcalde que tinguera a bé aclarir si l’Ajuntament de Cullera anava a protegir les restes arquitectòniques conservades de l’antic cementeri civil de Cullera i si, en la mesura de les possibilitats, anava a recuperar-se per a la memòria el citat enclavament històric.

Cullea, 5 de desembre de 2018.