This Day in History: 31-03-0001

Els Reis Catòlics ordenen l’expulsió dels jueus de les corones de Castella i Aragó (1492).