This Day in History: 0000-03-30

30 de març:

Dia de les dones de Cullera.

Celebració proposada per Cullera Laica fonamentada en els fets relatats en la comunicació de Mª Carmen Rubio Fuster, «El caminàs de les dones», en les X Jornades d’Estudis de Cullera. 25, 26 i 27 de novembre de 2011 (p. 199-2013). Ajuntament de Cullera, 2013.

«Tengo la impresión que todas las mujeres de Cullera tenían una rebeldía muy grande» (Amelia Jover).

Rafael Maestre i Marín, Fundació Salvador Seguí-València, «Recordant Amèlia Jover, companya solidària i rebel». En V Jornades d’Estudis de Cullera. 23, 24 i 25 de novembre de 2001, p. 11-23. Ajuntament de Cullera, 2003 (p. 11).