This Day in History: 0585-05-28

Any 585 a.c., eclipse solar, predit per Tales de Milet, «el primer filòsof», reconegut per buscar l’explicació de les coses en les causes naturals, no en la mitologia.

Tales de Milet als seus deixebles: «Així és com jo veig les coses, com jo crec que són les coses. Intenteu millorar el que jo us ensenye». (Th. Leahey, Historia de la Psicología. Madrid, Pearson, 2005, p. 37).