This Day in History: 27-03-0001

Es publica la idea que la limitació de l’ús de les paraules restringiria la llibertat de pensament (2004)