This Day in History: 1911-09-26

Arran dels Successos de Cullera, la Capitania General de València dissol la Liga de la Enseñanza i altres entitats progressites de Cullera (1911).