This Day in History: 26-09-0001

Arran dels Successos de Cullera, la Capitania General de València dissol la Liga de la Enseñanza i altres entitats progressites de Cullera (1911).