This Day in History: 26-02-0001

Circular del Ministeri de Foment a la Universitat en contra de la llibertat de càtedra: en els establiment que depenen de la seua autoritat no s’ensenye res contrari al dogma catòlic i la sana moral… No s’explique res que atempte, directament o indirectament a la Monarquia constitucional i al règim politic (1875).