This Day in History: 1981-11-25

El metge valencià Lluís Alcanyís, processat per la Inquisició, és cremat viu a la plaça dels Apòstols de València (1506). Tres anys abans fou executada Elionor, la seua dona. L’Assemblea General de les Nacions Unides proclama la «Declaració sobre l’eliminació de totes les formes de intolerància i discriminació fundades en la religió o les conviccions» (New York, 1981).