This Day in History: 23-03-0001

Es presenta a la ciutadania l’associació Cullera Laica (2007). La presentació va comptar amb una conferència de Gonzalo Puente Ojea, intel·lectual i exambaixador a la Santa Seu. Es crea el Premi Joaquín Olivert de la Càtedra Ciutat de Cullera de la Universitat de València. Es celebra el primer matrimoni civil de Cullera, el de Josefa Sanchis Alberola i José Renard Ruano (1907).